Redwood Pharma lämnar uppdatering om processen för att avyttra bolagets tillgångar

Stockholm, 12 juni 2024. Redwood Pharma AB (publ) lämnar idag en uppdatering om processen för att avyttra bolagets tillgångar. Ett flertal oftalmologibolag i USA, Europa och Asien har inbjudits att delta i en auktionsprocess som förväntas kunna avslutas under juli månad.

Redwood Pharma, ett bolag som utvecklar nästa generations behandlingar av ögontorrhet, meddelade den 23 maj att man på grund av finansiella svårigheter avser att sälja av bolagets tillgångar i en påskyndad auktionsprocess, där potentiella köpare har möjlighet att förvärva hela eller delar av bolaget. Tillgångar som finns till försäljning är: RP501, RP101, licens till IntelliGel drug delivery-plattformen, börsplats på Nasdaq First North Growth Market samt viss högteknologisk produktionsutrustning.

”Redwood Pharma arbetar intensivt med avyttringen av våra projekt RP501, RP101 samt IntelliGel-plattformen till ett eller flera bolag som vill ta vid stafettpinnen i utvecklingen och kommersialiseringen av en innovativ produktportfölj inom oftalmologiområdet. I det rådande finansiella klimatet har det dessvärre varit omöjligt för oss att själva bekosta de sista stegen mot en marknadsintroduktion av våra unika produkter, men vi är övertygade om att de i rätt händer har en god potential att generera betydande försäljningsintäkter”, säger Martin Vidaeus, vd på Redwood Pharma.

Tidsplanen för auktionsprocessen:

10 – 23 juni                          Granskning av potentiella köpare

23 juni                                 Indikativa bud inhämtas

24 juni – 7 juli                       Prioritering av inkomna bud

8 – 21 juli                             Slutliga förhandlingar med utvalda köpare

22 – 26 juli                           Tillkännagivande av potentiell försäljning

För ytterligare information
Martin Vidaeus – vd, telefon: 070-232 29 29
E-post: martin.vidaeus@redwoodpharma.com

Om Redwood Pharma

Redwood Pharma AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: REDW) utvecklar nästa generations behandlingar mot ögontorrhet. Fler än 300 miljoner människor lider av torra ögon och dagens standardbehandling ger endast tillfällig lindring och kan behöva appliceras upp till tio gånger om dagen. Redwood Pharmas projekt bygger på IntelliGel – en patentskyddad och unik formulering av polymerer och vatten som har vattendroppens konsistens när den droppas i ögat, där den omedelbart bildar en viskös, skyddande och smörjande hinna som stannar kvar under en längre tid. Bolaget driver för närvarande två utvecklingsprojekt: RP501 som en lättillgänglig medicinteknisk produkt för behandling av lindrig ögontorrhet, samt läkemedelskandidaten RP101 som innehåller östrogen för behandling av kvinnor som drabbas av torra ögon efter klimakteriet. Bolagets Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ). För mer information, besök www.redwoodpharma.se

2024-06-12