Redwood Pharma tillhandahåller en ny uppdatering angående avyttring av företagets tillgångar

Stockholm den 26 juni 2024. Redwood Pharma ger idag en uppdatering om processen för att avyttra bolagets tillgångar. Efter kontakter och diskussioner med ett antal potentiella köpare inom oftalmologiområdet har Redwood Pharma inte fått några betydande bud med kommersiellt attraktiva villkor. Styrelsen utvärderar situationen och kommer med mer information inom kort.

Redwood Pharma, ett företag som utvecklar nästa generations behandlingar för torra ögon, meddelade den 23 maj att man på grund av ekonomiska svårigheter har för avsikt att sälja av företagets tillgångar i en accelererad auktionsprocess, där potentiella köpare har möjlighet att förvärva hela eller delar av företag. Tillgångar som är tillgängliga för försäljning är: RP501, RP101, licens till IntelliGel läkemedelsleveransplattform, notering på Nasdaq First North Growth Market och viss högteknologisk produktionsutrustning.

Redwood Pharma har efter kontakter med olika företag, både internationellt och regionalt, inom oftalmologiområdet inte fått några betydande anbud med kommersiellt attraktiva villkor. ”Det är klart en besvikelse för bolaget och våra aktieägare. Vid denna tidpunkt utvärderar styrelsen situationen och kommer med mer information inom kort. Jag vill tacka våra aktieägare för deras lojalitet mot vårt företag”, säger VD Martin Vidaeus.

Denna information är sådan som Redwood Pharma är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-06-26 11:00 CET.

För ytterligare information
Martin Vidaeus – vd, telefon: 070-232 29 29
E-post: martin.vidaeus@redwoodpharma.com

Om Redwood Pharma

Redwood Pharma AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: REDW) utvecklar nästa generations behandlingar mot ögontorrhet. Fler än 300 miljoner människor lider av torra ögon och dagens standardbehandling ger endast tillfällig lindring och kan behöva appliceras upp till tio gånger om dagen. Redwood Pharmas projekt bygger på IntelliGel – en patentskyddad och unik formulering av polymerer och vatten som har vattendroppens konsistens när den droppas i ögat, där den omedelbart bildar en viskös, skyddande och smörjande hinna som stannar kvar under en längre tid. Bolaget driver för närvarande två utvecklingsprojekt: RP501 som en lättillgänglig medicinteknisk produkt för behandling av lindrig ögontorrhet, samt läkemedelskandidaten RP101 som innehåller östrogen för behandling av kvinnor som drabbas av torra ögon efter klimakteriet. Bolagets Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ). För mer information, besök www.redwoodpharma.se

2024-06-26