Investerare (beta)


Aktiekurs

Finansiella rapporter

Delårsrapport januari–mars 2024

Bokslutskommuniké 2023

Delårsrapport januari–september 2023Presentationer

Finwire intervju


AktieägareAntal aktierÄgande (%)
Avanza Pension2 299 66411,1%
Martin Vidaeus1 196 0825,8%
Formue Nord Markedsneutral A/S1 026 5694,9%
Jan Petersen852 9684,1%
Hans Ageland405 1092,0%
Joel Henriksson302 5381,5%
BNY MELLON SA/NV (FORMER BNY), W8IMY235 0891,1%
Capa Vision Ltd218 6791,1%
Fabian Karlsson192 5070,9%
Nordnet Pension190 6880,9%
Övriga aktieägare13 818 87866,6%
Totalt20 738 771100,0%

Aktien

Nasdaq First North Growth Market: REDW
Redwood Pharmas aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market (sedan 14 april 2021) under kortnamnet (REDW) och handlas via banker och fondkommissionärer. Tidigare noterad på Spotlight Stock Market (sedan 15 juni 2016).

Information

Nasdaq First North Growth Market (Redwood Pharma)

Tilläggsdokument avseende listning av Redwood Pharma AB (Publ) på Nasdaq First North Growth Market

Fullmakt Årsstämma 2020

Analyser

Analysguiden, Aktiespararna (19 januari 2021)

Information företrädesemission

Inbjudan till teckning av aktier 4–23 september 2019

Anmälningssedel (3 september 2019)

Jarl Securites Analys av Redwood Pharma (5 april 2018)

Analyst Groups Analys av Redwood Pharma (13 juni 2017)

Redwood Pharmas Presentation av Årsstämman 2017

Finansiell kalender

Delårsrapport januari–mars 2021
11 maj 2021

Årstämma
11 maj 2021

Delårsrapport januari–juni 2021
27 augusti 2021

Delårsrapport januari–september 2021
16 november 2021

Bokslutskommuniké 2021
16 februari 2022

Certified Advisor

Erik Penser Bank
Tel: 08-463 80 00
Apelbergsgatan 27, Box 7405
103 91 Stockholm, Sverige