Rapporter


Årsredovisning 2023

Delårsrapport januari–mars 2024

Bokslutskommuniké 2023


2023


Delårsrapport januari–september 2023

Delårsrapport januari–juni 2023

Delårsrapport januari–mars 2023

Årsredovisning 2022

Delårsrapport januari–december 2022


2022


Delårsrapport januari–september 2022

Delårsrapport januari–juni 2022

Delårsrapport januari–mars 2022

Årsredovisning 2021

Bokslutskommuniké 2021


2021


Delårsrapport januari–september 2021

Delårsrapport januari–juni 2021

Delårsrapport januari–mars 2021

Årsredovisning 2020

Bokslutskommuniké 2020


2020


Delårsrapport januari–september 2020

Delårsrapport januari–juni 2020

Delårsrapport januari–mars 2020


2019


Årsredovisning 2019

Bokslutskommuniké 2019

Delårsrapport januari–september 2019

Delårsrapport januari–juni 2019

Delårsrapport januari–mars 2019


2018


Årsredovisning 2018

Bokslutskommuniké 2018

Delårsrapport januari–september 2018

Delårsrapport januari–juni 2018

Delårsrapport januari–mars 2018


2017


Årsredovisning 2017

Bokslutskommuniké 2017

Delårsrapport januari–september 2017

Delårsrapport januari–juni 2017

Delårsrapport januari–mars 2017


2016


Årsredovisning 2016

Revisionsberättelse 2016

Bokslutskommuniké 2016

Delårsrapport januari–september 2016

Delårsrapport januari–juni 2016


2015


Årsredovisning 2015