Nyheter


Nyheter | Regulatoriska nyheter

Redwood Pharmas årsredovisning för 2023 har publicerats

Kallelse till årsstämma i Redwood Pharma AB

Redwood Pharma ger en uppdatering om bolagets framtid

Redwood Pharma AB offentliggör slutgiltigt utfall i genomförd företrädesemission

Redwood Pharma AB: Preliminärt utfall i företrädesemissionen visar att lägsta nivån inte uppnåtts

Redwood Pharma AB: Rättelse avseende sista dag i förlängd teckningsperiod 

Redwood Pharma AB: Preliminärt teckningsutfall och förlängning av teckningsperioden i företrädesemissionen

Redwood Pharma AB: Sista dag att teckna units i pågående Företrädesemission av units

Idag inleds teckningsperioden i Redwood Pharmas företrädesemission av units

Redwood Pharma offentliggör memorandum avseende företrädesemission av units

Kommuniké från extra bolagsstämma i Redwood Pharma AB

Redwood Pharma AB (publ) Delårsrapport januari – mars 2024

Redwood Pharma presenterar tidsplan och strategi för kommersialiseringen av RP501 som kan möjliggöra intäkter under 2025

Redwood Pharma meddelar utfall i optionsinlösen

Redwood Pharma: Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 5 är idag

Redwood Pharma ändrar datum för årsstämma och publicering av delårsrapport 

Redwood Pharma: Nyttjandeperiod för teckningsoptioner av serie TO 5 inleds idag

Kallelse till extra bolagsstämma i Redwood Pharma AB

Redwood Pharma beslutar om företrädesemission av aktier och teckningsoptioner om initialt lägst cirka 10,7 MSEK och högst cirka 17,6 MSEK för att finansiera arbete fram till CE-godkännande

Redwood Pharma meddelar omräknade villkor för teckningsoptioner av serie TO 5

Rättelse: Felaktig laghänvisning i pressmeddelande angående Redwood Pharmas bokslutskommuniké 2023

Redwood Pharma AB (publ) Bokslutskommuniké 2023

Redwood Pharma lämnar förtydligande information om förestående sammanläggning av aktier

Redwood Pharma offentliggör tidsplan för sammanläggning av aktier

Kommuniké från extra bolagsstämma i Redwood Pharma AB 

2023


Kallelse till extra bolagsstämma i Redwood Pharma AB 

Redwood Pharma AB (publ) byter Certified Adviser till Carnegie Investment Bank AB (publ)

Redwood Pharma AB (publ) Delårsrapport januari–september 2023

Redwood Pharma AB meddelar sista dag för handel med BTU och första dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 5

Redwood Pharma AB genomför riktad kvittningsemission till garanter i samband med den avslutade företrädesemissionen av units

Redwood Pharma AB offentliggör utfall i genomförd företrädesemission

Redwood Pharma offentliggör tilläggsprospekt

Redwood Pharma presenterar ytterligare resultat från klinisk studie med RP501 mot ögontorrhet

Idag inleds teckningsperioden i Redwood Pharmas företrädesemission av units

Redwood Pharma offentliggör prospekt avseende företrädesemission av units

Kommuniké från extra bolagsstämma i Redwood Pharma AB 

Redwood Pharma AB (publ) Delårsrapport januari–juni 2023

Kallelse till extra bolagsstämma i Redwood Pharma AB

Redwood Pharma beslutar om företrädesemission om cirka 31,6 MSEK för att finansiera regulatoriskt arbete samt uppskalning av produktion inför kommersialisering av RP501

Kommuniké från årsstämma i Redwood Pharma AB den 28 juni 2023

Redwood Pharma presenterar positiva resultat från en klinisk studie med RP501 mot ögontorrhet

Kallelse till årsstämma i Redwood Pharma AB

Redwood Pharma AB (publ) Delårsrapport januari–mars 2023

Utfall av utnyttjandeperiod för Redwood Pharmas teckningsoptioner av serie 2022/2023:1 (TO4)

Rättelse: Redwood Pharmas årsredovisning för 2022 har publicerats

Redwood Pharmas årsredovisning för 2022 har publicerats 

Utnyttjandeperiod 22 februari – 8 mars 2023 för teckningsoptioner av serie 2022/2023:1 (TO4)

Redwood Pharma AB (publ) Delårsrapport januari – december 2022

2022


Redwood Pharma AB (publ) beslutar om riktad emission av units till garanter i samband med den genomförda företrädesemissionen

Redwood Pharma ingår partnerskap med Nextec Medical för att förbereda RP501 för marknadsintroduktion i Europa

Emissionen registrerad och handeln med BTU upphör

Utfall i Redwood Pharmas nyemission

Offentliggörande av tilläggsprospekt avseende Redwood Pharmas företrädesemission

Redwood Pharma offentliggör prospekt med anledning av förestående företrädesemission

Redwood Pharma AB (publ) Delårsrapport januari – september 2022

Kommuniké från extra bolagsstämma i Redwood Pharma AB (publ)

Rättelse: Redwood Pharma genomför en företrädesemission av units om cirka 33,2 MSEK

Kallelse till extra bolagsstämma i Redwood Pharma AB (publ)

Redwood Pharma genomför en företrädesemission av units om cirka 33,2 MSEK

Redwood Pharma AB (publ) Delårsrapport januari – juni 2022

Kommuniké från årsstämma i Redwood Pharma AB den 10 maj 2022

Redwood Pharma AB (publ) Delårsrapport januari–mars 2022

Redwood Pharma publicerar årsredovisningen för 2021

Kallelse till årsstämma i Redwood Pharma AB

Redwood Pharma erhåller godkännande från den österrikiska läkemedelsmyndigheten att inleda klinisk prövning av RP501

Redwood Pharma AB (publ) Bokslutskommuniké 2021

2021


Redwood Pharma AB (publ) Delårsrapport januari–september 2021

Accelererad utveckling av RP501 som förstahandsterapi för torra ögon

Redwood Pharma AB (publ) Delårsrapport januari–juni 2021

Kommuniké från årsstämma i Redwood Pharma AB den 11 maj 2021

Redwood Pharma AB (publ) Delårsrapport januari – mars 2021

Redwood Pharma har godkänts för listning på Nasdaq First North Growth Market

Kallelse till årsstämma i Redwood Pharma AB

Redwood Pharma listas på Nasdaq First North Growth Market den 14 april 2021

Emissionen registrerad och handeln med BTA upphör

Redwood Pharma AB (Publ) Bokslutskommuniké 2020

Redwood Pharma tillförs cirka 34,2 MSEK genom kraftigt övertecknad företrädesemission

RP101 på väg mot Fas III och potential för RP501 att bli en receptfri produkt

Redwood Pharma bjuder in till digitala informationstillfällen i anslutning till företrädesemission

Redwood Pharma offentliggör prospekt med anledning av förestående företrädesemission

Redwood Pharma offentliggör avsikt att genomföra listbyte till Nasdaq First North Growth Market

2020


Kompletterande analyser visar på ytterligare kliniska styrkor för RP101

Redwood Pharma genomför en företrädesemission om cirka 34,2 MSEK

Delårsrapport januari–september 2020

Utfall av nyttjande av teckningsoptioner i Redwood Pharma (TO3)

Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO3

Teckningskurs för utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO3 har fastställts till 9,38 kr

Redwood Pharma lanserar nytt utvecklingsprogram för mild ögontorrhet baserad på IntelliGel-plattformen

Delårsrapport januari–juni 2020

Nytt patent för användning av östrogener vid behandling av ögontorrhet beviljas i USA

Första dag för handel i teckningsoption TO3 den 15 juli 2020

Avstämningsdag för tilldelning av teckningsoptioner TO 3 bestämd till den 10 juli 2020

Redwood Pharma säkrar bryggfinansiering och delar ut teckningsoptioner

Redwood Pharma tillförs ca 2,1 Mkr

Redwood Pharma AB (publ) Delårsrapport januari – mars 2020

Kommuniké från årsstämma i Redwood Pharma AB den 11 maj 2020

Kallelse till årsstämma i Redwood Pharma AB

RP101 Fas II-prövning, kliniska resultat

Redwood Pharma AB (publ) Bokslutskommuniké januari – december 2019

Patent kommer beviljas i Kina avseende IntelliGel

2019


Redwood Pharma AB: Delårsrapport januari – september 2019

Sista patienten färdigbehandlad i den kliniska Fas II-prövningen av RP101

Sista dag för handel med BTA i Redwood Pharma AB

Redwood Pharmas företrädesemission kraftigt övertecknad

Redwood Pharma AB: offentliggör memorandum avseende företrädesemission om cirka 11,5 Mkr

Delårsrapport januari – juni 2019

Redwood Pharma genomför företrädesemission i syfte att ersätta befintlig kreditfacilitet

Sista patienten rekryterad i Redwood Pharmas Fas II-prövning

Uppdatering om finansieringsläget

Uppdatering om Fas II-prövningen av RP101

Kommuniké från årsstämma i Redwood Pharma AB den 7 maj 2019

Delårsrapport januari – mars 2019

Årsredovisning 2018

Kallelse till årsstämma i Redwood Pharma AB

Redwood Pharma AB: Styrelseledamoten Bengt Furberg avliden

Bokslutskommuniké 2018

Första patienten har påbörjat behandling i Redwood Pharmas Fas II-prövning

Konvertering i Redwood Pharma

Redwood Pharma erhåller det tredje och sista nationella godkännandet

2018


Redwood Pharma får godkännande från ytterligare en läkemedelsmyndighet – den österrikiska  

Konvertering i Redwood Pharma

Analys, Redwood: Tillstånd och uppvärdering

Delårsrapport januari – september 2018

Redwood Pharma startar den kliniska prövningen

Konvertering och nytt avrop i Redwood Pharma

Nytt patent på IntelliGel på väg i EU

Konvertering och nytt avrop i Redwood Pharma

Delårsrapport januari–juni 2018

Konvertering i Redwood Pharma

Redwood Pharma har lämnat in ansökan om start av klinisk prövning

Kommuniké från årsstämma i Redwood Pharma AB den 30 maj 2018

Delårsrapport januari – mars 2018

Sista dag för handel med BTA i Redwood Pharma AB.

Mats Lidgard föreslås som ny styrelseledamot

Årsredovisning 2017

Kallelse till årsstämma i Redwood Pharma AB

Redwood Pharmas nyemission övertecknad

Redwood Pharma AB: offentliggör prospekt avseende företrädesemission om cirka 15,8 Mkr

Redwood Pharma ingår avtal om kreditfacilitet

Redwood Pharma genomför företrädesemission och tar viktigt steg att säkra ytterligare finansiering

Redwood Pharma förvärvar immateriella rättigheter

Asiatiskt läkemedelsföretag utvärderar IntelliGel®

Positivt möte med Läkemedelsverket inför kliniska Fas II-prövningen

Nytt patent på IntelliGel på väg i USA

Redwood Pharma AB (publ) Bokslutskommuniké 2017

2017


Redwood Pharma startar produktion av RP101 för klinisk prövning

Toxikologi- och säkerhetsstudierna framgångsrikt avslutade

Delårsrapport januari – september 2017

Redwood Pharma: Utfall teckningsoptionsprogram (TO 2)

Uppdatering inför teckningsperioden i Redwood Pharmas teckningsoption TO2

Redwood Pharma ingår avtal med kontraktsforskningsföretag för klinisk prövning

Delårsrapport januari – juni 2017

Sista dag för handel i Redwood Pharmas teckningsoption

Sista dag för handel med BTU i Redwood Pharma samt första dag för handel i TO 2

Redwood Pharma tecknar avtal om GMP-produktion

Utfall i Redwood Pharmas emission

Redwood Pharma presenterar på Småbolagsdagen 12 juni 2017

Redwood Pharma startar produktion av den aktiva substansen i RP101 till Fas II-studierna

Redwood Pharma genomför företrädesemission av units

Kommuniké från årsstämma i Redwood Pharma AB den 15 maj 2017

Redwood Pharma: Delårsrapport januari – mars 2017

Kallelse till årsstämma i Redwood Pharma

Redwood Pharma inleder toxikologiska säkerhetsstudier för RP101

Nytt amerikanskt patent: VD Martin Vidaeus berättar

Redwood Pharma AB (publ) Bokslutskommuniké 2016

Ögonexpert till Redwood Pharma

Nytt amerikanskt patent godkänt

Redwood Pharma har en utvecklad process för tillverkning av läkemedlet RP101 inför kommande säkerhetsstudier

2016


Redwood Pharmas drug delivery plattform – IntelliGel visar positiva resultat i in vitro test

Redwood Pharma AB anlitar Ulf Björklund som Chief Medical Officer

Patent för IntelliGel-plattformen nu godkänt i Japan

Den 5 juli inleds handeln med teckningsoptioner i Redwood Pharma

Idag inleds handeln i Redwood Pharma på AktieTorget

Redwood Pharma noteras på AktieTorget och stärker kassan

Redwood Pharma genomför nyemission inför listning på AktieTorget

Redwood Pharma tar in SEK 6,6 miljoner genom en private placement

Senaste presentationen

Finwire intervju


Senaste rapporten