Redwood Pharma AB offentliggör slutgiltigt utfall i genomförd företrädesemission

2024-05-22 17:00

Teckningstiden i Redwood Pharma AB:s (”Redwood Pharma” eller ”Bolaget”) företrädesemission av units avslutades igår den 21 maj 2024 (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionens fullföljande var villkorad av att minst 1 616 270 units tecknas med och utan stöd av uniträtter, motsvarande cirka 60,9 procent (”Lägsta Nivån”). Det slutliga utfallet motsvarar det preliminära utfallet som offentliggjordes igår den 21 maj 2024, och visar att det totalt tecknades 804 050 units med och utan stöd av uniträtter, motsvarande cirka 30,3 procent av Företrädesemissionen. Lägsta Nivån i Företrädesemissionen har därmed inte har uppnåtts och kommer att avbrytas, och eventuell likvid erlagd för teckning av units kommer att återbetalas.

Teckningsperioden för Företrädesemissionen pågick mellan den 30 april 2024 fram till och med den 21 maj 2024. I Företrädesemissionen tecknades totalt 804 050 units med och utan stöd av uniträtter motsvarande 5 346 932,50 SEK och cirka 30,3 procent av Företrädesemissionen. Lägsta Nivån för Företrädesemissionens genomförande var 1 616 270 units, motsvarande 60,9 procent av erbjudandet. Utfallet i Företrädesemissionen visar på att cirka 49,7 procent av Lägsta Nivån har tecknats, och Företrädesemissionen kommer således att avbrytas. Inkomna teckningsanmälningar kommer således att annulleras och likvid som erlagts för teckning av units kommer att återbetalas till tecknarna.

Återbetalning till tecknare av units

Likvid erlagd för teckning av units i Företrädesemissionen kommer att återbetalas till tecknare genom emissionsinstitutet Nordic Issuings försorg. Teckningsanmälningar som skett med samtida betalning genom bank/förvaltare kommer att återbetalas genom densamme bank/förvaltare. Teckningsanmälningar som inkommit via emissionsredovisning återbetalas till tecknare manuellt av Nordic Issuing. Tidsplanen för återbetalning är så snart som möjligt. Återbetalning bedöms vara genomförd inom två veckor. 

Strategisk uppdatering

Styrelsen i Redwood Pharma har proaktivt arbetat med en strategisk översyn av verksamheten givet Bolagets ansträngda finansiella situation. Bolaget avser informera marknaden genom pressmeddelande om utfallet av den strategiska översynen snarast möjligt. 

För information om återbetalning av teckningslikvid, vänligen kontakta
Nordic Issuing AB 
Telefon: 040-632 00 20
E-post: info@nordic-issuing.se
www.nordic-issuing.se

För mer information om Redwood Pharma, vänligen kontakta:
Martin Vidaeus, VD
Tel: 070-232 29 29
E-mail: martin.vidaeus@redwoodpharma.com

Om Redwood Pharma

Redwood Pharma AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: REDW) utvecklar nästa generations behandlingar mot ögontorrhet. Fler än 300 miljoner människor lider av torra ögon och dagens standardbehandling ger endast tillfällig lindring och kan behöva appliceras upp till tio gånger om dagen. Redwood Pharmas projekt bygger på IntelliGel – en patentskyddad och unik formulering av polymerer och vatten som har vattendroppens konsistens när den droppas i ögat, där den omedelbart bildar en viskös, skyddande och smörjande hinna som stannar kvar under en längre tid. Bolaget driver för närvarande två utvecklingsprojekt: RP501 som en lättillgänglig medicinteknisk produkt för behandling av lindrig ögontorrhet, samt läkemedelskandidaten RP101 som innehåller östrogen för behandling av kvinnor som drabbas av torra ögon efter klimakteriet. Bolagets Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ). För mer information, besök www.redwoodpharma.se

2024-05-22