Investerare


Aktiekurs

Finansiella rapporter

Årsredovisning 2023

Delårsrapport januari–mars 2024

Bokslutskommuniké 2023Presentationer

Finwire intervju


AktieägareAntal aktierÄgande (%)
Bank of New York Mellon SA/NV, W8IMY116 4184,39%
Avanza Pension113 4444,27%
Arne Andersson97 5573,68%
Sutjagin Capital AB80 0023,01%
Peter Lundin51 8371,95%
Michael Hedegaard50 0001,88%
Lennart Starby42 6401,61%
Sound & Vision Support i Sverige37 4301,41%
Jens Erik Bechmann35 4711,34%
Martin Johem34 9481,32%
Övriga aktieägare1 991 20975,11%
Totalt2 650 956100,0%
28 mars 2024

Aktien

Nasdaq First North Growth Market: REDW
Redwood Pharmas aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market (sedan 14 april 2021) under kortnamnet (REDW) och handlas via banker och fondkommissionärer. Tidigare noterad på Spotlight Stock Market (sedan 15 juni 2016).

Nasdaq First North Growth Market (Redwood Pharma)

Information

Årsstämma 2024
27 juni

Fullmaktsformulär

Företrädesemission
30 april–14 maj

Samlad information

Prospekt

Företrädesemission 25 augusti–8 september 2023

Företrädesemission 3–17 november 2022

Företrädesemission 25 januari–8 februari 2021

Inbjudan till teckning av aktier 4–23 september 2019

Protokoll

Extra bolagsstämma 2024-01-19

Extra bolagsstämma 2023-08-11

Årsstämma 2023-06-28

Extra bolagsstämma 2022-10-25

Årsstämma 2022

Årsstämma 2021

Årsstämma 2020

Årsstämma 2019

Årsstämma 2018

Årsstämma 2017

Extra bolagsstämma 2016

Revisionsberättelser

Revisionsberättelse 2021

Revisionsberättelse 2020

Analyser

Analyst Group (25 augusti 2023)

Analysguiden, Aktiespararna (8 november 2021)

Analysguiden, Aktiespararna (7 juni 2021)

Analysguiden, Aktiespararna (21 maj 2021)

Analysguiden, Aktiespararna (19 januari 2021)

Jarl Securites Analys av Redwood Pharma (5 april 2018)

Analyst Groups Analys av Redwood Pharma (13 juni 2017)

Finansiell kalender

Delårsrapport jan–mar 2024
23 april 2024

Bolagsstämma
27 juni 2024

Delårsrapport jan–jun 2024
29 aug 2024

Delårsrapport jan–sep 2024
13 nov 2024

Bokslutskommuniké 2024
12 feb 2025

Certified Advisor

Carnegie Investment Bank AB (publ)
+46 (0)73 856 42 65
certifiedadviser@carnegie.se