Investerare


Aktiekurs

Finansiella rapporter

Bokslutskommuniké 2023

Delårsrapport januari–september 2023

Delårsrapport januari–juni 2023Presentationer

Finwire intervju


AktieägareAntal aktierÄgande (%)
Avanza Pension13 055 730   12,38%
Bank of New York Mellon SA/NV, W8IMY2 514 377   2,38%
Martin Vidaeus2 462 449   2,34%
Arne Andersson2 150 422   2,04%
Carl Johan Mikael Thoren1 492 163   1,42%
Jens Erik Bechmann1 192 895   1,13%
Sebastian Calinescu1 190 883   1,13%
Marco Peder Thordal1 145 000   1,09%
Michael Hedegaard1 100 000   1,04%
BRW Holding APS1 100 000   1,04%
Michael Rönnqvist1 100 000   1,04%
Övriga aktieägare76 945 672   73%
Totalt105 449 591   100,0%
31 december 2022

Aktien

Nasdaq First North Growth Market: REDW
Redwood Pharmas aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market (sedan 14 april 2021) under kortnamnet (REDW) och handlas via banker och fondkommissionärer. Tidigare noterad på Spotlight Stock Market (sedan 15 juni 2016).

Nasdaq First North Growth Market (Redwood Pharma)

Information

Företrädesemission

Samlad information

Prospekt

Företrädesemission 25 augusti–8 september 2023

Företrädesemission 3–17 november 2022

Företrädesemission 25 januari–8 februari 2021

Inbjudan till teckning av aktier 4–23 september 2019

Protokoll

Extra bolagsstämma 2024-01-19

Extra bolagsstämma 2023-08-11

Årsstämma 2023-06-28

Extra bolagsstämma 2022-10-25

Årsstämma 2022

Årsstämma 2021

Årsstämma 2020

Årsstämma 2019

Årsstämma 2018

Årsstämma 2017

Extra bolagsstämma 2016

Revisionsberättelser

Revisionsberättelse 2021

Revisionsberättelse 2020

Analyser

Analyst Group (25 augusti 2023)

Analysguiden, Aktiespararna (8 november 2021)

Analysguiden, Aktiespararna (7 juni 2021)

Analysguiden, Aktiespararna (21 maj 2021)

Analysguiden, Aktiespararna (19 januari 2021)

Jarl Securites Analys av Redwood Pharma (5 april 2018)

Analyst Groups Analys av Redwood Pharma (13 juni 2017)

Finansiell kalender

Bokslutskommuniké 2023
15 feb 2024

Delårsrapport jan–mar 2024
8 maj 2024

Bolagsstämma
29 maj 2024

Delårsrapport jan–jun 2024
29 aug 2024

Delårsrapport jan–sep 2024
13 nov 2024

Bokslutskommuniké 2024
12 feb 2025

Certified Advisor

Carnegie Investment Bank AB (publ)
+46 (0)73 856 42 65
certifiedadviser@carnegie.se