Marknad


Marknad torra ögon

Möjligheter

Vi söker för tillfället nya läkemedelsprodukter som är i behov av lokal långsam frisättning i ögat, och som därmed kan dra nytta av vår IntelliGel plattform. För förfrågningar, vänligen kontakta oss.

Marknad

344 miljoner människor världen över lider av torra ögon, på en marknad som värderas till 5,4 miljarder USD. De som söker behandling använder sig av konstgjorda tårar för att få tillfällig lindring, men söker i många fall mer effektiva medicinska lösningar för sitt tillstånd. Det saknas för närvarande effektiva oftalmologiska behandlingar för tillståndet. Patienterna kan behöva använda receptfria läkemedel mer än tio gånger om dagen och receptbelagda behandlingar ger ingen symptomlindring.

Redwood Pharma vill göra något åt detta.

Att utveckla nya ögonläkemedel för torra ögon bidrar till att lösa ett växande folkhälsoproblem. Kroniskt torra, röda och kliande ögon är den främsta orsaken till att patienter bokar tid hos ögonläkare. Med en åldrande befolkning är detta ett växande problem som påverkar livskvaliteten för de som drabbas.

Vi är också övertygade om att det är en god investering ur ett affärsperspektiv. Det finns för närvarande betydande behov såväl som behandlingsluckor på marknaden, som vi har en möjlighet att fylla.

Vår produkt, RP101, kommer att vara den första produkten på marknaden som innehåller den verksamma substansen östradiol/östrogen. Östrogen är beprövat och återfinns i 500 andra produkter på marknaden. Större delen av det underbehandlade patientsegmentet utgörs av kvinnor. RP101 är en behandling för de ca 10 miljoner kvinnor som efter klimakteriet lider av måttlig till svår DED. Redwood Pharmas egen marknadsundersökning bland läkare både i USA och i några av de största EU-länderna bekräftar ett stort intresse och en stark avsikt att förskriva RP101.

RP501 kommer att adressera det underbehandlade patientsegment som använder konstgjorda tårar och söker en effektiv och bekväm lösning som minimerar antalet droppar som måste appliceras per dag för att ge tillfällig lättnad. Redwood Pharmas egen marknadsundersökning bland DED-drabbade i USA och EU4 visar även här på en stark intention att byta till RP501.

Redwood Pharma karaktäriseras av innovation. Vårt läkemedel är baserat på en innovativ, patenterad drug delivery-plattform, IntelliGel. Ett licensavtal med Broda Technologies ger oss även exklusiva rättigheter att använda IntelliGel i alla former av ögonbehandlingar via plattformen fram till 2031.

RP101 och RP501 genomgår vidareutveckling, men vi befinner oss fortfarande bara i startgroparna. Planen är att kommersialisera vår produkt, bland annat genom licenser till större läkemedelsbolag. Kampen mot torra ögon har bara börjat.