Redwood Pharma AB: Rättelse avseende sista dag i förlängd teckningsperiod 

2024-05-15 15:30

Rättelsen avser sista dagen i förlängd teckningsperiod, vilket Redwood Pharma AB (publ) (”Redwood Pharma”) i ett pressmeddelande den 14 maj 2024 angav till torsdag den 21 maj. För att undvika eventuella missförstånd önskar styrelsen i Redwood Pharma att förtydliga att korrekt sista dag i förlängd teckningsperiod är tisdag den 21 maj.  

Redwood Pharma annonserade den 14 maj genom ett pressmeddelande att styrelsen valt att förlänga teckningsperioden till torsdag den 21 maj. Datumet är korrekt angivet, men veckodagen är en tisdag. För att undvika eventuella missförstånd vill styrelsen i Redwood Pharma därmed förtydliga att korrekt sista dag att teckna units i pågående företrädesemission är tisdag den 21 maj. 

Vänligen notera att banker och förvaltare på sina egna handelsplattformar kan införa tidigare deadlines för sista dag att teckna i företrädesemissionen. Tecknare bör således informera sig själv om vilka deadlines som föreligger hos sin respektive bank eller förvaltare. 

För mer information om Redwood Pharma, vänligen kontakta:
Martin Vidaeus, VD
Tel: 070-232 29 29
E-mail: martin.vidaeus@redwoodpharma.com

Om Redwood Pharma

Redwood Pharma AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: REDW) utvecklar nästa generations behandlingar mot ögontorrhet. Fler än 300 miljoner människor lider av torra ögon och dagens standardbehandling ger endast tillfällig lindring och kan behöva appliceras upp till tio gånger om dagen. Redwood Pharmas projekt bygger på IntelliGel – en patentskyddad och unik formulering av polymerer och vatten som har vattendroppens konsistens när den droppas i ögat, där den omedelbart bildar en viskös, skyddande och smörjande hinna som stannar kvar under en längre tid. Bolaget driver för närvarande två utvecklingsprojekt: RP501 som en lättillgänglig medicinteknisk produkt för behandling av lindrig ögontorrhet, samt läkemedelskandidaten RP101 som innehåller östrogen för behandling av kvinnor som drabbas av torra ögon efter klimakteriet. Bolagets Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ). För mer information, besök www.redwoodpharma.se

2024-05-15