Redwood Pharmas drug delivery plattform – IntelliGel visar positiva resultat i in vitro test

Redwood Pharmas utveckling av ögonläkemedlet RP101 använder sig av IntelliGel som drug delivery plattform. Den har nu testats i en in vitro-modell för att säkerställa att den inte irriterar ögat. Den väletablerade ögon-irritationsmodellen EpiOcular har använts. Resultaten är bra och bekräftar att IntelliGel fungerar som förväntat. Vidareutvecklingen av företagets projekt mot torra ögon fortgår därmed enligt plan.

Resultaten från EpiOcular-studien konfirmerar att IntelliGel kan bli en säker, effektiv och allmänt användbar plattform för att kontrollera frisättning av den aktiva substansen till framsidan av ögat. Redwood Pharmas RP101 projekt har potential att bli den första ögonläkemedelsprodukten som utnyttjar IntelliGel som drug delivery plattform.

”Läkemedelsutveckling innefattar många faser som tillsammans bygger ett ͞case͟ av forskningsresultat, prekliniska samt kliniska resultat. Tillsammans visar studierna på läkemedlets medicinska och kommersiella fördelar gentemot konkurrerande preparat. Redwood Pharma har tillgång till data som visar på säkerhet och effekt av den aktiva substansen i RP101 och håller nu på att bygga upp övertygande data för den nya formuleringen med IntelliGel. Resultaten från EpiOcular-testet är ett positivt steg mot att realisera det kommersiella värdet av den nya formuleringen i kombination med den aktiva substansen”, säger VD Martin Vidaeus.

 

För ytterligare information
Martin Vidaeus – VD, Telefon: 070-232 29 29
E-post: martin.vidaeus@redwoodpharma.se

Om Redwood Pharma AB
Redwood Pharma AB utvecklar ögonläkemedel inom områden med stora medicinska behov. Företagets första projekt är utveckling av en läkemedelskandidat RP101 med en känd aktiv substans mot kroniskt torra ögon hos kvinnor efter klimakteriet som har måttliga till svåra besvär. Med hjälp av drug delivery plattformen IntelliGel kan frisättningen av aktiva substanser kontrolleras. Genom IntelliGelkan Redwood Pharma även förbättra doseringen av andra etablerade läkemedel. Redwood Pharmas styrka ligger i formulering och tidig klinisk utveckling. Intäkter ska genereras genom licensavtal med läkemedelsbolag som har resurser att tillverka och sälja produkten på världsmarknaden.

Redwood Pharma AB (publ.) är noterat på AktieTorget (Kortnamn: REDW, ISIN-kod: SE008294789).
För mer information besök: www.redwoodpharma.se

2016-10-07