Redwood Pharma startar produktion av den aktiva substansen i RP101 till Fas II-studierna

Läkemedel som ska användas för kliniska prövningar är hårt reglerade. Nu startar den regulatoriskt reglerade tillverkningen av den aktiva substansen i RP101 som ska användas i de kliniska Fas II-studierna som planeras starta i höst. RP101 är en ny behandlingsterapi mot torra ögon främst för kvinnor efter klimakteriet.

Material för kliniska studier är hårt reglerade. Tillverkningsprocessen består av en komplex serie av aktiviteter som bl.a. innefattar syntes av den aktiva substansen, formulering av denna i lämplig matrix samt kontroll av renhet och stabilitet av dessa.

Processutvecklingen av den aktiva substansen har syftat till att ta fram en robust och säker metod som är skalbar till kommersiella volymer. Den aktiva substansen har i initiala stabilitetsstudier visat sig vara stabil, vilket kommer att underlätta den fortsatta processen då den aktiva substansen ska kombineras med IntelliGel® som är drug delivery-plattformen i läkemedlet.

”Det känns skönt att vi nu har kommit så här långt i vårt utvecklingsprojekt. Det är en nyckelaktivitet att säkerställa materialbehovet för de kliniska försöken. Att vi även redan nu har utvecklat en produktionsprocess som kan användas även för kommande produktion av kommersiella volymer är viktigt för den framtida marknaden. Utvecklingen har gått enligt plan och vi ser med tillförsikt fram mot det fortsatta arbetet”, säger Martin Vidaeus, VD Redwood Pharma.
För ytterligare information
Martin Vidaeus – VD
Telefon: 070-232 29 29
E-post: martin.vidaeus@redwoodpharma.com

Eller,

Hans Ageland – Chief Operation Officer (COO)
Telefon: 073-334 66 01
E-post: hans.ageland@redwoodpharma.com
Denna information är sådan information som Redwood Pharma AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 juni 2017.
Om Redwood Pharma AB
Redwood Pharma AB utvecklar ögonläkemedel inom områden med stora medicinska behov. Företagets första projekt är utveckling av en läkemedelskandidat RP101 med en känd aktiv substans mot kroniskt torra ögon hos kvinnor efter klimakteriet som har måttliga till svåra besvär. Med hjälp av drug delivery plattformen IntelliGel® kan frisättningen av aktiva substanser kontrolleras. Genom IntelliGel® kan Redwood Pharma även förbättra doseringen av andra etablerade läkemedel. Redwood Pharmas styrka ligger i formulering och tidig klinisk utveckling. Intäkter ska genereras genom licensavtal med läkemedelsbolag som har resurser att tillverka och sälja produkten på världsmarknaden.

Redwood Pharma AB (publ.) är noterat på AktieTorget (Kortnamn: REDW, ISIN-kod: SE008294789).
För mer information besök: www.redwoodpharma.se

2017-06-02