Redwood Pharma erhåller det tredje och sista nationella godkännandet

Redwood Pharma har erhållit godkännande från det tyska läkemedelsverket (BfArM) att inleda den kliniska prövningen av RP101, bolagets nya läkemedelskandidat för behandling av kroniskt torra ögon hos kvinnor efter klimakteriet. Detta innebär att Redwood Pharma har erhållit alla planerade nationella godkännanden i Österrike, Ungern och Tyskland.

Redwood Pharmas kliniska fas II-prövning är en randomiserad och vehikel (placebo) kontrollerad multicenterstudie som kommer att genomföras på kliniker i Österrike, Ungern och Tyskland. Patienterna utvärderas under tolv veckor och det primära effektmåttet i studien är andelen patienter som uppvisar en förbättrad tårproduktion.

”Beslutet från Tyskland innebär att Redwood Pharma nu kan planera och påbörja kliniska aktiviteter i samtliga länder som kommer att ingå i studien. Vi jobbar med vår kontraktsforskningsorganisation (CRO), lokala samarbetspartners och kliniker för att säkerställa en effektiv rekrytering av patienter i prövningen”, säger VD Martin Vidaeus.

 

Om RP101

RP101 är Redwood Pharmas huvudprojekt i vilket bolaget utvecklar en ny behandling av kroniskt torra ögon hos kvinnor efter klimakteriet. Den aktiva substansen i RP101 är en kroppsegen molekyl som visat sig vara både effektiv och säker i två kliniska Fas II-prövningar genomförda i USA. Den aktiva substansen kommer nu för första gången att användas i IntelliGel i syfte att kontrollera frisättningen, minimera antalet doseringstillfällen samt förbättra följsamheten. Redwood Pharma startar nu en klinisk Fas II-prövning i Europa.

Marknaden för produkter för behandling av torra ögon är stor – den beräknas växa till 2,7 miljarder USD 2022. RP101 har möjlighet att bli den första behandlingen av torra ögon som både drar nytta av ett kroppseget ämne och som riktar sig mot kvinnor efter klimakteriet. Gällande utvecklingsdata visar att RP101 kan komma snabbare till marknaden, ha mindre kapitalbehov samt lägre utvecklingsrisker jämfört med andra liknande projekt som baseras på okända substanser.

 

För ytterligare information:

Martin Vidaeus – VD, Telefon: 070-232 29 29
E-post: martin.vidaeus@redwoodpharma.com

Denna information är sådan information som Redwood Pharma AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 januari 2019.

 

Om Redwood Pharma
Redwood Pharma AB utvecklar ögonläkemedel inom områden med stora medicinska behov. Företagets första projekt är utveckling av en läkemedelskandidat RP101 med en känd aktiv substans mot kroniskt torra ögon hos kvinnor efter klimakteriet som har måttliga till svåra besvär. Med hjälp av drug delivery-plattformen IntelliGel kan frisättningen av aktiva substanser kontrolleras. Genom IntelliGel kan Redwood Pharma även förbättra doseringen av andra etablerade läkemedel. Redwood Pharmas styrka ligger i formulering och tidig klinisk utveckling. Intäkter ska genereras genom licensavtal med läkemedelsbolag som har resurser att tillverka och sälja produkten på världsmarknaden.

Redwood Pharma AB (publ) är noterat på Spotlight Stock Market (fd AktieTorget) (Kortnamn: REDW, ISIN-kod: SE008294789).

För mer information besök: www.redwoodpharma.se

2019-01-07