Redwood Pharma: Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 5 är idag

2024-04-12 08:30

Stockholm, 12 april 2024. Idag är sista dag för handel av Redwood Pharma AB:s (”Redwood Pharma” eller ”Bolaget”) teckningsoptioner av serie TO 5 (”TO 5”) som emitterades i samband med den företrädesemission av units Bolaget genomförde under 2023. Nyttjandeperioden pågår till och med den 16 april 2024. 

Villkor för nyttjande, är att ett hundra (100) teckningsoptioner av serie TO 5 berättigar innehavaren att teckna en (1) ny aktie i Redwood Pharma till en teckningskurs om 10,0 SEK per aktie under nyttjandeperioden som pågår sedan den 2 april 2024 till och med den 16 april 2024. Fullständiga villkor och anvisningar för teckningsoptioner av serie TO 5 finns tillgängliga på Bolagets hemsida.

För att teckningsoptioner inte ska förfalla värdelösa krävs att innehavaren tecknar nya aktier, med stöd av teckningsoptioner, senast klockan 17:00 CET den 16 april 2024, alternativt säljer teckningsoptioner senast idag, den 12 april 2024. Utfallet i optionsinlösen förväntas publiceras såsom ett pressmeddelande under vecka 16. 

Investerare bör notera att teckningskursen är väsentligt högre än Bolagets aktuella aktiekurs, samt att styrelsen i Redwood Pharma den 21 mars 2024 beslutade om att genomföra en företrädesemission av units till lägre teckningskurs än nyttjandekursen för TO 5. Emissionsbeslutet är villkorat godkännande på extra bolagsstämma den 24 april 2024. 

Rådgivare

I samband med inlösen av teckningsoptioner av serie TO 5 agerar Sedermera Corporate Finance AB finansiell rådgivare, Market & Corporate Law Nordic AB som legal rådgivare samt Nordic Issuing AB emissionsinstitut.

För mer information om optionsinlösen, vänligen kontakta: 

Sedermera Corporate Finance AB
Telefon: +46 (0)40 615 14 10
E-post: cf@sedermera.se
www.sedermera.se

För ytterligare information om Redwood Pharma
Martin Vidaeus – vd, telefon: 070-232 29 29
E-post: martin.vidaeus@redwoodpharma.com

Om Redwood Pharma

Redwood Pharma AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: REDW) utvecklar nästa generations behandlingar mot ögontorrhet. Fler än 300 miljoner människor lider av torra ögon och dagens standardbehandling ger endast tillfällig lindring och kan behöva appliceras upp till tio gånger om dagen. Redwood Pharmas projekt bygger på IntelliGel – en patentskyddad och unik formulering av polymerer och vatten som har vattendroppens konsistens när den droppas i ögat, där den omedelbart bildar en viskös, skyddande och smörjande hinna som stannar kvar under en längre tid. Bolaget driver för närvarande två utvecklingsprojekt: RP501 som en lättillgänglig medicinteknisk produkt för behandling av lindrig ögontorrhet, samt läkemedelskandidaten RP101 som innehåller östrogen för behandling av kvinnor som drabbas av torra ögon efter klimakteriet. Bolagets Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ). För mer information, besök ww.redwoodpharma.se

2024-04-12