Sista dag för handel med BTU i Redwood Pharma samt första dag för handel i TO 2

Redwood Pharma AB (publ.) (”Redwood” eller “Bolaget”) genomförde nyligen en företrädesemission av 2 965 745 aktier samt 2 965 745 teckningsoptioner (TO 2). 31 juli 2017 är den sista dagen för handel med BTU (Betald Tecknad Unit) och stoppdag är den 2 augusti 2017. Leverans av nya aktier kommer att ske den 4 augusti 2017.

En delregistrering av aktier och teckningsoptioner (2 854 550 aktier samt 2 854 550 teckningsoptioner) har skett hos Bolagsverket och efter delregistreringen uppgår det totala antalet aktier i Redwood Pharma till 7 853 383 aktier och aktiekapitalet till 1 570 676,60 SEK, efter emissionen.

Första dag för handel i Teckningsoptionerna TO 2 är beslutad till den 4 augusti 2017.

För ytterligare information
Martin Vidaeus – VD
Telefon: 070-232 29 29
E-post: martin.vidaeus@redwoodpharma.com
Om Redwood Pharma AB
Redwood Pharma AB utvecklar ögonläkemedel inom områden med stora medicinska behov. Företagets första projekt är utveckling av en läkemedelskandidat RP101 med en känd aktiv substans mot kroniskt torra ögon hos kvinnor efter klimakteriet som har måttliga till svåra besvär. Med hjälp av drug delivery plattformen IntelliGel® kan frisättningen av aktiva substanser kontrolleras. Genom IntelliGel® kan Redwood Pharma även förbättra doseringen av andra etablerade läkemedel. Redwood Pharmas styrka ligger i formulering och tidig klinisk utveckling. Intäkter ska genereras genom licensavtal med läkemedelsbolag som har resurser att tillverka och sälja produkten på världsmarknaden.

Redwood Pharma AB (publ.) är noterat på AktieTorget (Kortnamn: REDW, ISIN-kod: SE008294789).
För mer information besök: www.redwoodpharma.se

2017-07-26