Redwood Pharma inleder toxikologiska säkerhetsstudier för RP101

Redwood Pharma AB (publ) inleder nu toxikologiska säkerhetsstudier inom ramen för läkemedelsprojektet RP101. Resultaten ska närmast användas i bolagets ansökan för tillstånd att genomföra kliniska Fas II försök, vilket utgör nästa steg i utvecklingen av RP101. Projektet fortsätter att löpa planenligt.

Under 2017 kommer bolagets läkemedelsprojekt RP101, utvecklingen av en terapi mot kronisk torra ögon, att genomgå två viktiga faser. Den första, som startar nu, är regulatoriska toxikologiska tester i djurmodell som ska visa att RP101-formuleringen är säker. RP101 består av två komponenter: en aktiv substans och IntelliGel®– bolagets inlicensierade system att leverera och kontrollera frisättningen av substans till ögat. Det är sedan tidigare dokumenterat att den aktiva substansen är säker och har effekt. Nu vill bolaget bekräfta att denna fungerar och är säker även tillsammans med IntelliGel. IntelliGel har i tidigare tester på humana ögonceller visat på säkerhet, varför förutsättningarna bedöms vara goda att erhålla ett positivt resultat från de nu startade toxikologiska testerna.

Den andra fasen, som planeras till hösten, blir den kliniska Fas II studien. Då kommer RP101 att provas på patienter med kroniskt torra ögon. Bolaget kan då dra nytta av befintliga data från två tidigare kliniska prövningar i USA som visade både säkerhet och effekt av den aktiva substansen.

”Att vi nu enligt plan inleder säkerhetsstudierna är ett tecken på att RP101-projektet bedrivs effektivt. Allteftersom vi uppnår våra utvecklingsmål sjunker utvecklingsriskerna och den kommersiella potentialen ökar. Vi kommer nu närmare det läge där bolaget kan knyta kommersiella avtal med en eller flera läkemedelspartners”, säger VD Martin Vidaeus.
För ytterligare information
Martin Vidaeus – VD, Telefon: 070-232 29 29
E-post: martin.vidaeus@redwoodpharma.com

Denna information är sådan information som Redwood Pharma AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 mars 2017.
Om Redwood Pharma AB
Redwood Pharma AB utvecklar ögonläkemedel inom områden med stora medicinska behov. Företagets första projekt är utveckling av en läkemedelskandidat RP101 med en känd aktiv substans mot kroniskt torra ögon hos kvinnor efter klimakteriet som har måttliga till svåra besvär. Med hjälp av drug delivery plattformen IntelliGel® kan frisättningen av aktiva substanser kontrolleras. Genom IntelliGel® kan Redwood Pharma även förbättra doseringen av andra etablerade läkemedel. Redwood Pharmas styrka ligger i formulering och tidig klinisk utveckling. Intäkter ska genereras genom licensavtal med läkemedelsbolag som har resurser att tillverka och sälja produkten på världsmarknaden.

Redwood Pharma AB (publ.) är noterat på AktieTorget (Kortnamn: REDW, ISIN-kod: SE008294789).
För mer information besök: www.redwoodpharma.se

2017-03-15