Analys, Redwood: Tillstånd och uppvärdering

Läs hela analysen här

Detta är en betald analys på uppdrag av Redwood Pharma AB utförd av analysföretaget Jarl Securities på uppdrag av Analysguiden.

Redwood går in i en fas II-prövning med läkemedelkandidaten RP101 för be­handling av kroniskt torra ögon (DED). Totalt skall 100 patienter behandlas och resultat förväntas kunna presenteras om cirka 12 månader. Den potentiella uppsidan är stor men även risken är hög. Starten av fas II-prövningen innebär en viss upp­justering i det motiverade värdet.

Redwood Pharma utvecklar behandlingar inom ögon­området. Det är en marknad värd cirka 25 miljarder USD årligen. Ögon är ett område inom läkemedels­behand­lingar och det finns ett stort behov av mer nya läkemedel och effektiva berednings­former. Bolagets fokus ligger på be­hand­­ling av kroniskt torra ögon. Tillståndet drabbar miljontals personer, i synnerhet äldre kvinnor, och relativt få svarar på dagens läke­medel. Bolagets läkemedels­kandidat RP101 är utvecklad med drug delivery-teknologin, IntelliGel. Denna möjlig­gör en långsammare och mer kontrollerad frisättning av den aktiva sub­stansen i ögat. Den av­ser i sin tur att reducera antal behandlingstillfällen per dag samtidigt som risken för biverkningar eventuellt kan reduceras.

Den nu påbörjade kliniska fas II-prövningarna skall inkl­udera 100 patienter och genom­föras på ett mindre antal kliniker i Europa. Bolaget har nu fått klartecken att påbörja prövningen. Resultat förväntas om cirka 12 månader. Det har tidigare genomförts kliniska prövningar med den aktiva substansen i RP101 med goda resultat rörande både säkerhet och effekt. Samtidigt som det inger förhoppningar så är det första gången som kombinationen av den aktiva substansen i och drug delivery-plattformen IntelliGel testas i människa.

Prövningen antas kosta runt 15 miljoner kronor vilket vi bedömer att bolaget klarar av med befintliga kreditmöjligheter och kassa. Samtidigt kan bolaget behöva stärka upp kapitalbasen för att täcka rörelsen under 2020. Att fas II-prövningen nu är igång är värdedrivande. Vi beräknar ett teoretiskt pris per aktie om 21,8 (17,2) kronor i bas­scenariot. Uppjusteringen sedan senaste analys orsakades av att fas II-prövningen nu är igång, lägre diskonteringsränta (med en lägre riskfri ränta), en högre aktiekurs som reducerar utspädning från inlösta konvertibler och en svagare krona.

2018-11-19