Sista patienten färdigbehandlad i den kliniska Fas II-prövningen av RP101

Redwood Pharma kan idag rapportera att den sista patienten har erhållit sin sista dos i företagets Fas II-prövning av RP101, en behandling av kroniskt torra ögon hos kvinnor efter klimakteriet. Därmed är behandlingsfasen i den kliniska prövningen klar.

 

Denna milstolpe kommer nu att följas av en intensiv period där all data från de medverkande klinikerna ska sammanställas och analyseras. Det omfattande arbetet med datasammanställning och bearbetning kommer att fortsätta under de närmaste månaderna. Ledningens bedömning är, i enlighet med vad som tidigare kommunicerats, att topline-result kommer kunna publiceras under första kvartalet 2020.

”Det är med stor tillfredsställelse som jag idag kan rapportera att den sista patienten har lämnat den kliniska prövningen av RP101. Alla de patienter som avslutade studien har genomgått en behandlingsperiod på 90 dagar för att utvärdera säkerheten och effekten av RP101. Med hjälp av vår CRO arbetar vi nu med att samla in och kvalitetssäkra det omfattande materialet för att därefter analysera resultaten. Vi ser fram emot att dela resultat med potentiella licenspartners, våra aktieägare och den övriga aktiemarknaden så fort utvärderingen är klar,” säger VD Martin Vidaeus.

 

Om RP101

RP101 är en ny topikal behandling för kvinnor efter klimakteriet som lider av kronisk, måttlig till svår torra ögon (DED, dry eye disease), och består av en lågdos östrogenanalog formulerad i en plattform med kontrollerad frisättning, IntelliGel. Den aktiva substansen har redan visat sig vara säker och effektiv i två kliniska Fas II-studier som genomförts i USA. Redwood Pharma befinner sig för närvarande i slutfasen av en klinisk Fas II-prövning av RP101 i Europa, med topline-resultat förväntat under första kvartalet 2020.

DED är den främsta anledningen till att patienter besöker ögonläkare, och detta tillstånd representerar en stor och växande marknad. Cirka 100 miljoner drabbas av kronisk DED, och den globala marknaden för läkemedel som behandlar DED värderades till 3 miljarder US-dollar under 2018. Det finns ett akut behov av nya, effektivare terapier, och RP101 är positionerat som den första hormonterapin för kvinnor efter klimakteriet. Uppskattningsvis 7% av kvinnor efter menopausen – 10 miljoner i USA och Europa bara – lider av svår DED. När konventionella behandlingar endast behandlar symtom på sjukdomen, adresserar RP101 den underliggande orsaken till obehag genom att rikta in och återställa produktionen av kritiska komponenter i den naturliga tårfilmen.

 

För ytterligare information:

Martin Vidaeus – VD, Telefon: 070-232 29 29
E-post: martin.vidaeus@redwoodpharma.com

 

Denna information är sådan information som Redwood Pharma AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 november 2019.

 

Om Redwood Pharma
Redwood Pharma AB utvecklar ögonläkemedel inom områden med stora medicinska behov. Företagets första projekt är utveckling av en läkemedelskandidat RP101 med en känd aktiv substans mot kroniskt torra ögon hos kvinnor efter klimakteriet som har måttliga till svåra besvär. Med hjälp av drug delivery-plattformen IntelliGel kan frisättningen av aktiva substanser kontrolleras. Genom IntelliGel kan Redwood Pharma även förbättra doseringen av andra etablerade läkemedel. Redwood Pharmas styrka ligger i formulering och tidig klinisk utveckling. Intäkter ska genereras genom licensavtal med läkemedelsbolag som har resurser att tillverka och sälja produkten på världsmarknaden.

Redwood Pharma AB (publ) är noterat på Spotlight Stock Market (Kortnamn: REDW, ISIN-kod: SE008294789).

För mer information besök: www.redwoodpharma.se

 

2019-11-12