Sista dag för handel med BTA i Redwood Pharma AB

Redwood Pharma AB (”Redwood” eller “Bolaget”) genomförde nyligen en företrädesemission av 1 585 563 aktier. 24 oktober 2019 är den sista dagen för handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) och stoppdag är den 28 oktober 2019. De nya aktierna beräknas finnas på respektive VP-konto/depå den 30 oktober 2019.

Efter registreringen hos Bolagsverket av företrädesemissionen, och en riktad emission till två brygglånegivare om sammanlagt 428 620 aktier, uppgår det totala antalet aktier i Bolaget till 14 698 693 aktier och aktiekapitalet till 2 939 738,60 SEK.

 

Rådgivare
Eminova Fondkommission AB har agerat finansiell rådgivare till Redwood i samband med företrädesemissionen.

 

För ytterligare information
Martin Vidaeus – VD
Telefon: 070-232 29 29
E-post: martin.vidaeus@redwoodpharma.com

 

Om Redwood Pharma AB
Redwood Pharma AB utvecklar ögonläkemedel inom områden med stora medicinska behov. Företagets första projekt är utveckling av en läkemedelskandidat RP101 med en känd aktiv substans mot kroniskt torra ögon hos kvinnor efter klimakteriet som har måttliga till svåra besvär. Med hjälp av drug delivery plattformen IntelliGel kan frisättningen av aktiva substanser kontrolleras. Genom IntelliGel kan Redwood Pharma även förbättra doseringen av andra etablerade läkemedel. Redwood Pharmas styrka ligger i formulering och tidig klinisk utveckling. Intäkter ska genereras genom licensavtal med läkemedelsbolag som har resurser att tillverka och sälja produkten på världsmarknaden.

Redwood Pharma AB (publ.) är noterat på Spotlight Stock Market (Kortnamn: REDW, ISIN-kod: SE008294789).

För mer information besök: www.redwoodpharma.se

 

2019-10-21