Redwood Pharma har godkänts för listning på Nasdaq First North Growth Market

Redwood Pharma AB (publ) (”Redwood Pharma” eller ”Bolaget”) har idag erhållit godkännande för upptagande till handel på Nasdaq First North Growth Market. Första dag för handel på Nasdaq First North Growth Market är onsdagen den 14 april 2021.

Nasdaq Stockholm har idag meddelat att Redwood Pharma uppfyller listningskraven på Nasdaq First North Growth Market och Bolaget har erhållit godkännande för upptagande till handel på Nasdaq First North Growth Market. Första dag för handel på Nasdaq First North Growth Market är onsdagen den 14 april 2021. Redwood Pharma är sedan tidigare listat på Spotlight Stock Market och sista dag för handel på Spotlight Stock Market är idag, tisdagen den 13 april 2021. I samband med listningen på Nasdaq First North Growth Market har Redwood Pharma utsett Erik Penser Bank till Bolagets Certified Adviser.

”Listbytet till Nasdaq First North Growth Market är ytterligare en milstolpe för Redwood Pharma som bedriver utveckling av nya medicinska terapier för behandling av torra ögon. Sedan bolaget grundandes har signifikanta framsteg inom klinisk utveckling byggt värde och en gedigen grund för framtida tillväxt. Nasdaq-plattformen gör det möjligt för Redwood Pharma att nå högre in i den vertikalt integrerade investerarbasen inklusive institutioner som letar efter spännande möjligheter. Som ambassadör för hela Redwood- teamet och aktieägare ser jag fram emot detta nya kapitel i företagets utveckling”, säger Martin Vidaeus, VD. 

Redwood Pharmas aktie kommer fortsatt handlas med ISIN-kod SE0008294789 och under kortnamnet REDW. Bolagets aktieägare behöver inte vidta några åtgärder i samband med listbytet.

För ytterligare information
Martin Vidaeus – VD, Telefon: 070-232 29 29
E-post: martin.vidaeus@redwoodpharma.com

Om Redwood Pharma

Redwood Pharma utvecklar oftalmologiska produkter där det uppstår stora medicinska behov med hjälp av innovativa tekniker. För att ge kommersiella partners och deras kunder effektiva medicinska lösningar har företaget för närvarande produkter under utveckling för att behandla torra ögonsjukdomar i olika målpatienter. RP101-programmet riktar sig till måttlig till svår torr ögonsjukdom hos kvinnor efter klimakteriet genom att ge en lågdos östrogenbehandling längst fram i ögat. RP501-programmet syftar till att behandla mildare former av torra ögon i en bredare patientpopulation inklusive både män och kvinnor. För andra potentiella läkemedelssubstanser och terapeutiska områden kan företaget använda IntelliGel-läkemedelsleveransplattformen som förbättrar patientens bekvämlighet genom att kontrollera doseringen och eventuellt minska antalet behandlingar per dag och efterföljande biverkningar. Redwood Pharma utnyttjar sina styrkor i den tidiga kliniska utvecklingen och syftar till att generera intäkter genom bland annat licensavtal med företag som har kapacitet att tillverka och sälja medicinska produkter över hela världen.

Redwood Pharma AB (publ) är noterat på Spotlight Stock Market (Ticker: REDW.ST, ISIN: SE0008294789).

För mer information besök: www.redwoodpharma.se

2021-04-13