Redwood Pharma AB: Styrelseledamoten Bengt Furberg avliden

Redwood Pharma AB meddelar idag att bolaget nåtts av beskedet att styrelseledamoten Bengt Furberg hastigt avlidit.

”Bengt Furberg har varit en uppskattad och engagerad ledamot av styrelsen och har aktivt bidragit till att ta Redwood Pharma till där vi är idag. Vi kommer att sakna Bengt och våra tankar går till hans familj och övriga anhöriga” säger Martin Vidaeus, VD för Redwood Pharma.

 

För ytterligare information:

Martin Vidaeus – VD, Telefon: 070-232 29 29
E-post: martin.vidaeus@redwoodpharma.com

 

Om Redwood Pharma
Redwood Pharma AB utvecklar ögonläkemedel inom områden med stora medicinska behov. Företagets första projekt är utveckling av en läkemedelskandidat RP101 med en känd aktiv substans mot kroniskt torra ögon hos kvinnor efter klimakteriet som har måttliga till svåra besvär. Med hjälp av drug delivery-plattformen IntelliGel kan frisättningen av aktiva substanser kontrolleras. Genom IntelliGel kan Redwood Pharma även förbättra doseringen av andra etablerade läkemedel. Redwood Pharmas styrka ligger i formulering och tidig klinisk utveckling. Intäkter ska genereras genom licensavtal med läkemedelsbolag som har resurser att tillverka och sälja produkten på världsmarknaden.

Redwood Pharma AB (publ) är noterat på Spotlight Stock Market (Kortnamn: REDW, ISIN-kod: SE008294789).

För mer information besök: www.redwoodpharma.se

2019-03-18