Rättelse: Redwood Pharma genomför en företrädesemission av units om cirka 33,2 MSEK

Redwood Pharma AB (publ) (”Redwood Pharma”) meddelar idag en rättelse gällande pressmeddelandet ”Redwood Pharma genomför en företrädesemission av units om cirka 33,2 MSEK” som offentliggjordes den 22 september 2022. Rättelsen avser att första handelsdagen exklusive rätt att erhålla rätter i den preliminära tidplanen för företrädesemissionen felaktigt uppgavs vara den 29 oktober 2022, detta ska rätteligen vara den 31 oktober 2022. 

För ytterligare information

Martin Vidaeus – VD, Telefon: 070-232 29 29

E-post: martin.vidaeus@redwoodpharma.com

Om Redwood Pharma

Redwood Pharma AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: REDW) utvecklar nästa generations behandlingar mot ögontorrhet. Fler än 300 miljoner människor lider av torra ögon och dagens standardbehandling ger endast tillfällig lindring och kan behöva appliceras upp till tio gånger om dagen. Redwood Pharmas projekt bygger på IntelliGel – en patentskyddad och unik formulering av polymerer och vatten som har vattendroppens konsistens när den droppas i ögat, där den omedelbart bildar en viskös, skyddande och smörjande hinna som stannar kvar under en längre tid. Bolaget driver för närvarande två utvecklingsprojekt: RP501 som en lättillgänglig medicinteknisk produkt för behandling av lindrig ögontorrhet, samt läkemedelskandidaten RP101 som innehåller östrogen för behandling av kvinnor som drabbas av torra ögon efter klimakteriet. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB, Box 7405, SE-103 91 Stockholm (+46 8 463 80 00, certifiedadviser@penser.se). För mer information, besök www.redwoodpharma.se

2022-09-23