Redwood Pharma noteras på AktieTorget och stärker kassan

Redwood Pharma AB (publ) noteras på AktieTorget den 15 juni. I samband med noteringen genomförs en nyemission, som tillför bolaget ca 15,8 Mkr. Kapitaltillskottet möjliggör för Redwood Pharma att vidareutveckla huvudprodukten RP101 fram till kliniska prövningar i Fas I/II. Bolaget får genom nyemissionen och de medföljande teckningsoptionerna stora möjligheter att realisera värdet i företaget genom utlicensering av RP101 och drug delivery-plattformen IntelliGel®.

Nyemissionen har tecknats till ca 80% motsvarande ca  15,8 Mkr, varav 1,76 Mkr i form av utnyttjande av den emissionsgaranti som lämnats av ett konsortium av garanter. Vidare har Redwood Pharma emitterat aktier till vissa av dessa garanter som ersättning för garantiåtagandet. Efter emissionerna uppgår antalet aktier i Redwood Pharma AB till 5 003 833 stycken och aktiekapitalet till 1 000 767 kr. Efter emissionen uppgår antalet aktieägare i bolaget till 645.

De senaste 15 åren har intresset bland stora läkemedelsföretag för nya ögonläkemedel och drug delivery-system för att leverera mediciner till ögat vuxit. Redwood Pharma arbetar med en ny läkemedelsterapi, RP101, för att hjälpa miljoner av kvinnor efter klimakteriet som lider av kroniskt torra ögon. Bolaget arbetar också med en unik plattform, IntelliGel®, som kontrollerar frisättningen av aktiva substanser i ögat. Den skapar nya affärsmöjligheter för Redwood Pharma genom att flera ögonläkemedel kan omformuleras till att bli bekvämare, effektivare och kanske också säkrare för patienterna.

Den totala globala marknaden för receptbelagda läkemedel mot kroniskt torra ögon är uppskattad till USD 2 miljarder och beräknas växa till USD 5,5 miljarder under 2022. Det finns närmare 5,8 miljoner kvinnor mellan 45 och 65 i USA och Europa som lider av kroniskt torra ögon. (ref. GlobalData Press Release June 12, 2013, “Dry Eye Syndrome Treatment Market to Grow by Nearly USD 4 Billion in the Next Decade).

”Noteringen på AktieTorget och det kapitaltillskott vi nu fått genom nyemissionen gör det möjligt för oss att kraftfullt öka utvecklingstakten i de projekt vi arbetar intensivt med. Det innebär vidare att vi både snabbare kan bidra till att hjälpa kvinnor som lider av kroniskt torra ögon och öka värdet i bolaget. Vår bedömning är att vi har en framgångsrik affärsmodell, en spännande teknologi och tillgång till mycket kvalificerad kompetens”, säger VD Martin Vidaeus.

För ytterligare information:
Martin Vidaeus – VD, Telefon: 070-232 29 29
E-post: martin.vidaeus@redwoodpharma.se
Om Redwood Pharma AB (publ)
Redwood Pharma AB utvecklar ögonläkemedel inom områden med stora medicinska behov. Företagets första projekt är utveckling av en läkemedelskandidat RP101 med en känd aktiv substans mot kroniskt torra ögon hos kvinnor efter klimakteriet som har måttliga till svåra besvär. Med hjälp av drug delivery plattformen IntelliGel® kan frisättningen av aktiva substanser kontrolleras. Genom IntelliGel® kan Redwood Pharma även förbättra doseringen av andra etablerade läkemedel. Redwood Pharmas styrka ligger i formulering och tidig klinisk utveckling. Intäkter ska genereras genom licensavtal med läkemedelsbolag som har resurser att tillverka och sälja produkten på världsmarknaden.

Redwood Pharma AB (publ) är under notering på AktieTorget (Kortnamn: REDW, ISIN-kod: SE008294789). För mer information se www.redwoodpharma.se

2016-06-02