Redwood Pharma presenterar ytterligare resultat från klinisk studie med RP501 mot ögontorrhet

Stockholm, 25 augusti 2023. Redwood Pharma AB (publ) meddelar idag resultaten från en fördjupad analys av data från bolagets tidigare kommunicerade kliniska studie med RP501, en medicinteknisk egenvårdsprodukt som utvecklas för behandling av ögontorrhet. Analysen bekräftar de positiva resultaten som presenterades i maj och visar att RP501:s säkerhetsprofil var god och att 7 av 10, respektive 8 av 10, symtomatiska effektmått förbättrades under behandlingen i de två studiegrupperna. 

Studiedeltagarna var indelade i två grupper; 40 personer som inte bär kontaktlinser studerades under 84 dagar och 24 kontaktlinsbärare studerades under 33 dagar. I den första gruppen, där deltagarna inte bar kontaktlinser, visade 7 av totalt 10 studerade symptomatiska effektmått en statistiskt signifikant förbättring under behandlingens gång, bland annat brännande känsla, sveda och klåda. Även förekomst av röda ögon och ljuskänslighet minskade. I gruppen med kontaktlinsanvändare visade 8 av 10 effektmått en statistisk signifikant förbättring. 

RP501 uppvisade en gynnsam säkerhetsprofil och av de biverkningar som noterades var majoriteten (77 procent) kategoriserade som milda. De flesta biverkningar rapporterades i inledningen av behandlingen och kunde oftast elimineras eller mildras genom en reducering av dosen från 2 gånger dagligen till 1 gång dagligen. 

I studien utvärderade deltagarna produktens användarvänlighet och 79 procent ansåg att den var enkel att använda. 

Slutsatserna kring säkerheten, effekten och användarvänligheten kommer att ligga till grund för Redwood Pharmas ansökan om CE-märkning, och utgör dessutom ett värdefullt underlag för diskussioner med potentiella samarbetspartners inför kommersialiseringen av produkten. 

”Det här är den andra kliniska studien med RP501 som uppvisat goda resultat och vi har därmed samlat ett solitt dataunderlag som tydligt visar produktens potential i breda grupper av personer med ögontorrhet, såväl män som kvinnor i olika åldrar med eller utan kontaktlinser. Detta möjliggör kvalitativa dialoger med kommersiella partners inom egenvård och oftamologi inför en lansering av produkten i Europa”, säger Redwood Pharmas vd, Martin Vidaeus. 

Resultaten stärker även vår tro på vår drug delivery-teknologi IntelliGel, vilken har stor potential att fungera som bärare av aktiva substanser vid behandlingar av olika ögonsjukdomar”, kommenterar Martin Vidaeus, vd för Redwood Pharma.  

”Det finns ett stort behov av effektiva och användarvänliga tårersättningsmedel, och resultaten från de kliniska prövningarna av RP501 pekar entydigt på att produkten har potential att förbättra behandlingen av ögontorrhet i breda patientgrupper”, kommenterar Assoc. Prof. Gerhard Garhöfer vid Medizinische Universität Wien, Österrike, som varit kliniskt ansvarig för studien. 

RP501 utvecklas för att bli ett effektivt och användarvänligt receptfritt tårersättningsmedel för tillfällig lindring vid ögontorrhet, en sjukdom som drabbar fler än 300 miljoner människor runt om i världen. RP501 bygger på IntelliGel – en patentskyddad och unik formulering som har konsistens som en vattendroppe när den appliceras på ögat men som omedelbart omvandlas till en viskös, skyddande och smörjande hinna som stannar kvar i ögat under lång tid.

Denna information är sådan som Redwood Pharma är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 25 augusti 2023.

För ytterligare information
Martin Vidaeus – vd, telefon: 070-232 29 29
E-post: martin.vidaeus@redwoodpharma.com

Om Redwood Pharma

Redwood Pharma AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: REDW) utvecklar nästa generations behandlingar mot ögontorrhet. Fler än 300 miljoner människor lider av torra ögon och dagens standardbehandling ger endast tillfällig lindring och kan behöva appliceras upp till tio gånger om dagen. Redwood Pharmas projekt bygger på IntelliGel – en patentskyddad och unik formulering av polymerer och vatten som har vattendroppens konsistens när den droppas i ögat, där den omedelbart bildar en viskös, skyddande och smörjande hinna som stannar kvar under en längre tid. Bolaget driver för närvarande två utvecklingsprojekt: RP501 som en lättillgänglig medicinteknisk produkt för behandling av lindrig ögontorrhet, samt läkemedelskandidaten RP101 som innehåller östrogen för behandling av kvinnor som drabbas av torra ögon efter klimakteriet. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB, Box 7405, SE-103 91 Stockholm (+46 8 463 80 00, certifiedadviser@penser.se). För mer information, besök www.redwoodpharma.se

2023-08-25