Patent för IntelliGel-plattformen nu godkänt i Japan

Patentet för IntelliGel®-plattformen har godkänts i Japan. Godkännandet öppnar upp en stor ögonmarknad för Redwood Pharma. Den japanska marknaden för receptbelagda ögonläkemedel värderades 2014 till 3,2 miljarder USD[1]. Redwood Pharmas kommersiella möjligheter i denna marknad har ökat genom godkännandet. 

Redwood Pharma har de globala rättigheterna till IntelliGel-plattformen inom ögonområdet. Plattformen möjliggör att ögondropparna mot torra ögon kan ges färre gånger per dag. IntelliGel är en så kallad drug delivery plattform som kan kontrollera frisättningen av läkemedel så att det verkar under längre tid. Plattformen skapar också fler affärsmöjligheter genom att flera ögonläkemedel kan omformuleras och doseras bekvämare, effektivare och kanske också öka säkerheten för patienterna.

“IntelliGel utgör en hörnsten i Redwood Pharmas teknologi och vi är därför mycket glada att Broda Technologies, som äger patentet som Redwood Pharma licensierar, har varit så framgångsrika i sitt patentarbete. Godkännandet gör det möjligt att bredda potentialen för RP101 som är Redwood Pharmas första produktkandidat för behandling av torra ögon hos kvinnor efter klimakteriet. Att patentet nu godkänts innebär också att IntelliGel-plattformen kan användas även för andra framtida ögonprodukter på den japanska marknaden. Vi ser nu fram mot godkännanden på fler marknader för att ytterligare stärka vår teknologi”, säger VD Martin Vidaeus.

För ytterligare information:
Martin Vidaeus – VD, Telefon: 070-232 29 29
E-post: martin.vidaeus@redwoodpharma.se

Om Redwood Pharma AB
Redwood Pharma AB utvecklar ögonläkemedel inom områden med stora medicinska behov. Företagets första projekt är utveckling av en läkemedelskandidat RP101 med en känd aktiv substans mot kroniskt torra ögon hos kvinnor efter klimakteriet som har måttliga till svåra besvär. Med hjälp av drug delivery plattformen IntelliGel® kan frisättningen av aktiva substanser kontrolleras. Genom IntelliGel kan Redwood Pharma även förbättra doseringen av andra etablerade läkemedel. Redwood Pharmas styrka ligger i formulering och tidig klinisk utveckling. Intäkter ska genereras genom licensavtal med läkemedelsbolag som har resurser att tillverka och sälja produkten på världsmarknaden.

Redwood Pharma AB (publ.) är noterat på AktieTorget (Kortnamn: REDW, ISIN-kod: SE008294789).
För mer information besök: www.redwoodpharma.se

[1] Santen Pharmaceutical 2015 Annual Report

2016-08-30