Positivt möte med Läkemedelsverket inför kliniska Fas II-prövningen

Redwood Pharma har träffat det svenska Läkemedelsverket i ett rådgivande möte. Mötet gav bolaget tillfälle att presentera utvecklingen och den kliniska planen för RP101, som ska testas i en klinisk Fas II-prövning i kvinnor som lider av kroniskt torra ögon.

Mötet gav Redwood Pharma möjligheten att adressera viktiga frågor för att bekräfta, optimera och, vid behov, modifiera bolagets planer. Vid mötet gavs även värdefulla råd inför den framtida kliniska Fas III-prövning, som Redwood Pharma planerar att genomföra i partnerskap med ett större läkemedelsbolag. 

”Vi har kommit en lång bit på vägen i utvecklingen av vår läkemedelskandidat RP101 och ville med detta rådgivande möte få myndigheternas syn på vår utvecklingsplan. Vi känner oss efter mötet stärkta att gå vidare med RP101-projektet som planerat”, säger VD Martin Vidaeus.

Om RP101
RP101 är bolagets huvudprojekt och en ny behandling av kroniskt torra ögon hos kvinnor efter klimakteriet. Den aktiva substansen är en molekyl som redan visat säkerhet och effekt och har nu formulerats i IntelliGel för att kontrollera frisättningen, reducera antalet doser och öka bekvämligheten. Redwood Pharma kommer att genomföra en klinisk fas II-prövning av RP101 i Europa. Kroniskt torra ögon representerar en stor marknad med stora medicinska behov. Marknaden beräknas växa till 2,7 miljarder dollar år 2022. RP101 kommer att bli den första behandlingen som återställer en biologisk mekanism för att behandla en patientgrupp bestående av kvinnor efter klimakteriet. Eftersom det redan finns data från såväl utveckling som klinik bedöms projektet snabbare kunna komma till marknaden samt ha lägre kapitalbehov och utvecklingsrisker än program som bygger på nya kemiska substanser.

Denna information är sådan information som Redwood Pharma AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 februari 2018.

 

För ytterligare information
Martin Vidaeus – VD
Telefon: 070-232 29 29
E-post: martin.vidaeus@redwoodpharma.com

Om Redwood Pharma AB
Redwood Pharma AB utvecklar ögonläkemedel inom områden med stora medicinska behov. Företagets första projekt är utveckling av en läkemedelskandidat RP101 med en känd aktiv substans mot kroniskt torra ögon hos kvinnor efter klimakteriet som har måttliga till svåra besvär. Med hjälp av drug delivery plattformen IntelliGel kan frisättningen av aktiva substanser kontrolleras. Genom IntelliGel kan Redwood Pharma även förbättra doseringen av andra etablerade läkemedel. Redwood Pharmas styrka ligger i tidig klinisk utveckling. Intäkter ska genereras genom licensavtal med läkemedelsbolag som har resurser att tillverka och sälja produkten på världsmarknaden.

Redwood Pharma AB (publ) är noterat på AktieTorget (Kortnamn: REDW, ISIN-kod: SE008294789).

För mer information besök: www.redwoodpharma.com

2018-02-26