Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO3

Den 14 oktober 2020 är sista dagen för handel med teckningsoptioner av serie TO 3. Sista dag att teckna aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO 3 är den 16 oktober 2020.

Notera att, för att dina teckningsoptioner inte ska förfalla värdelösa krävs att du aktivt tecknar aktier senast den 16 oktober 2020, alternativt säljer dina teckningsoptioner senast den 14 oktober 2020. Kontakta din bank då tiderna dock kan variera mellan olika banker.

För innehavare av teckningsoptioner på VP-konto finns anmälningssedel att beställa från emissionsinstitut och finansiell rådgivare Eminova Fondkommission på info@eminova.se eller 08-684 211 00.

För ytterligare information

Martin Vidaeus – VD, Telefon: 070-232 29 29

E-post: martin.vidaeus@redwoodpharma.com

Om Redwood Pharma AB

Redwood Pharma AB utvecklar ögonläkemedel inom områden med stora medicinska behov. Företagets första projekt är utveckling av en läkemedelskandidat RP101 med en känd aktiv substans mot kroniskt torra ögon hos kvinnor efter klimakteriet som har måttliga till svåra besvär. Med hjälp av drug delivery plattformen IntelliGel kan frisättningen av aktiva substanser kontrolleras. Genom IntelliGel kan Redwood Pharma även förbättra doseringen av andra etablerade läkemedel. Redwood Pharmas styrka ligger i formulering och tidig klinisk utveckling. Intäkter ska genereras genom licensavtal med läkemedelsbolag som har resurser att tillverka och sälja produkten på världsmarknaden.

Redwood Pharma AB (publ.) är noterat på Spotlight Stock Market (Kortnamn: REDW, ISIN-kod: SE008294789).

2020-10-02