Mats Lidgard föreslås som ny styrelseledamot

När Redwood Pharma närmar sig kommersiella affärer föreslår Martin Vidaeus och Hans Ageland, som representerar 16,8% av rösterna i bolaget, att Mats Lidgard väljs till styrelseledamot på årsstämman den 30 maj. Övriga ledamöter föreslås bli omvalda.

 
Mats Lidgard har över 30 års erfarenhet från såväl stora som mindre bolag inom life science-sektorn. Mats har haft ledande befattningar i bland andra SBL Vaccin AB, Active Biotech AB, Bringwell AB, Pharmacia och som styrelseledamot i ögonbolaget Adenovir Pharma AB.

”Mats Lidgard representerar en unik erfarenhet och kompetens inom affärsutveckling i den globala läkemedelsbranschen och ögonområdet. Inte minst har Mats stor erfarenhet av licenseringar och andra avtalsfrågor samt ”mergers and acquisitions”. I kommande diskussioner med kommersiella partners förväntar vi oss att Mats kan hjälpa Redwood att uppnå sina affärsmässiga mål” säger VD Martin Vidaeus.

 

För ytterligare information:
Martin Vidaeus – VD, Telefon: 070-232 29 29
E-post: martin.vidaeus@redwoodpharma.com

 

Om Redwood Pharma
Redwood Pharma AB utvecklar ögonläkemedel inom områden med stora medicinska behov. Företagets första projekt är utveckling av en läkemedelskandidat RP101 med en känd aktiv substans mot kroniskt torra ögon hos kvinnor efter klimakteriet som har måttliga till svåra besvär. Med hjälp av drug delivery-plattformen IntelliGel® kan frisättningen av aktiva substanser kontrolleras. Genom IntelliGel kan Redwood Pharma även förbättra doseringen av andra etablerade läkemedel. Redwood Pharmas styrka ligger i formulering och tidig klinisk utveckling. Intäkter ska genereras genom licensavtal med läkemedelsbolag som har resurser att tillverka och sälja produkten på världsmarknaden.

Redwood Pharma AB (publ) är noterat på AktieTorget (Kortnamn: REDW, ISIN-kod: SE008294789).

För mer information besök: www.redwoodpharma.se

2018-05-21