Nytt patent för användning av östrogener vid behandling av ögontorrhet beviljas i USA

USAs patentverk har utfärdat ett förhandsbesked om beviljande som innebär att Redwood Pharma får ett nytt patent beviljat på användning av östrogener vid behandling av ögontorrhet. När det väl formellt erhållits kommer patentet utgöra ytterligare en betydelsefull hörnsten i Redwood Pharmas patentportfölj.

Det nya patentet kommer att komplettera det befintliga patentskyddet för RP101, vilket inkluderar användning av IntelliGel i USA. Därmed kommer Redwood Pharmas östrogenbehandling vara väl skyddad, genom exklusivitet både för användning av den aktiva substansen och för drug delivery-systemet.

“I mars 2018 förvärvade Redwood Pharma en patentportfölj med ansökningar i USA och EU för användning av östrogen och östrogenanaloger vid behandling av ögontorrhet från CapaVision Ltd i Storbritannien. Redwood Pharma har drivit dessa patentansökningar aktivt, i syfte att förstärka skyddet för RP101 och andra behandlingar baserade på östrogen. När det utfärdats kommer patentet att ytterligare stärka Redwood Pharmas exklusivitet i USA för användning av terapeutiskt östrogen vid behandling av ögontorrhet. Det här är alltså mycket goda nyheter för Redwood Pharma och dess aktieägare,” säger VD Martin Vidaeus.

Om RP101

RP101 är en ny topisk behandling för kvinnor efter menopaus som lider av kronisk och måttlig till svår ögontorrhet (”dry eye disease”, DED). Denna Fas II-produktkandidat består av en låg dos av östrogenanalog formulerad i IntelliGel, som är en exklusiv plattform för drug delivery med reglerad frisättning, och kommer att vara den första hormonbehandlingen av DED som riktar sig mot specifika underliggande biologiska mekanismer i kritisk vävnad i och runt ögat. Nyligen, i mars 2020, avslutade Redwood Pharma en randomiserad, placebo-kontrollerad Fas II-studie på flera center, och publicerade resultaten. Här är några höjdpunkter:

  • Fas II-data för RP101 bekräftar resultaten från de 2 tidigare Fas II-prövningarna i USA. Förbättring visades för såväl objektiva som subjektiva mätparametrar. 104 patienter ingick i Fas II-prövningen.
  • Det finns ett betydande medicinskt behov som inte är tillgodosett (världsmarknad för ögontorrhet på 5,4 mdr USD) och en väl definierad marknad som kan nås – 7% av alla kvinnor efter menopaus lider av måttlig till svår DED, vilket är 10 miljoner kvinnor bara i USA och Europa.
  • Östrogen är en säker och verksam API som finns i över 500 produkter över hela världen. RP101 avger en topisk, låg dos till ögat.
  • Den nya drug delivery-plattformen IntelliGel är väl lämpad för oftalmiskt bruk – ökar biologisk tillgänglighet, minskar antalet doseringar.
  • Stark IP och exklusivitet på marknaden.

Om IntelliGel

IntelliGel är Redwood Pharmas exklusiva teknik för att ge läkemedel i ögats främre del med en ny hydrogel baserad på poloxamerer och vatten. IntelliGel ges som ögondroppar och bildar gel vid kontakt med ögat. Denna genomskinliga, smörjande och reversibla termogel kan öka den aktiva substansens biologiska tillgänglighet, eftersom gelen håller kvar läkemedlet i ögat under en längre tid. Detta medger i sin tur att mängden aktiv substans som administreras, antalet doser och möjliga biverkningar av den aktiva substansen samtliga kan minskas. IntelliGel används för närvarande i hudprodukter på marknaden i USA och Kina. IntelliGel kan användas såväl för receptbelagda läkemedel som för OTC-produkter.

För ytterligare information:
Martin Vidaeus – VD, Telefon: 070-232 29 29
E-post: martin.vidaeus@redwoodpharma.com

Denna information är sådan information som Redwood Pharma AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 juli 2020.

Om Redwood Pharma AB
Redwood Pharma AB utvecklar ögonläkemedel inom områden med stora medicinska behov. Företagets första projekt är utveckling av en läkemedelskandidat RP101 med en känd aktiv substans mot kroniskt torra ögon hos kvinnor efter klimakteriet som har måttliga till svåra besvär. Med hjälp av drug delivery plattformen IntelliGel kan frisättningen av aktiva substanser kontrolleras. Genom IntelliGel kan Redwood Pharma även förbättra doseringen av andra etablerade läkemedel. Redwood Pharmas styrka ligger i formulering och tidig klinisk utveckling. Intäkter ska genereras genom licensavtal med läkemedelsbolag som har resurser att tillverka och sälja produkten på världsmarknaden.

Redwood Pharma AB (publ.) är noterat på Spotlight Stock Market (Kortnamn: REDW, ISIN-kod: SE008294789).

För mer information besök: www.redwoodpharma.se

2020-07-23