Redwood Pharma erhåller godkännande från den österrikiska läkemedelsmyndigheten att inleda klinisk prövning av RP501

Redwood Pharma har erhållit godkännande från den österrikiska läkemedelsmyndigheten (Austrian Federal Office for Safety in Health Care, BASG) att inleda den kliniska prövningen av RP501, bolagets nya läkemedelskandidat för förstahands behandling av torra ögon (dry eye disease, DED). Efter godkännande från etikkommitté i Österrike tidigare den här månaden utgör detta det andra och slutliga godkännandet som krävs för att bolaget ska påbörja kliniskt arbete. 

I syfte att stödja framtida produktkrav genomför Redwood Pharma en singelcenterstudie under ledning av professor Gerhard Garhöfer, som säger, ”Vi är exalterade att inleda den här prövningen vid Wiens Medicinska Universitet, Österrike. Torra ögon är en sjukdom som många lider av och där nya behandlingar behövs. Som en unik termogel har RP501 potential att ge lättnad till många.”

60 patienter kommer att delas in i grupper för att utvärdera säkerhet och effekt i patienter med och utan kontaktlinser. Behandlingsperioden kommer att variera mellan patientgrupper där en grupp kommer att behandlas i en månad och en annan i tre månader. Resultaten i prövningen kommer att användas för att stödja såväl en CE-märkning som andra regulatoriska marknadsgodkännanden. Studieresultaten kommer också att vara en viktig plattform i den kommande kommersialiseringsfasen. Med detta godkännande kan Redwood Pharma inom kort börja rekrytera patienter. 

“Vi är mycket glada över att erhålla detta myndighetsgodkännande från Österrike med hjälp av vår CRO-partner och professor Garhöfer. Denna prövning utgör nästa steg i utvecklingen och kommersialiseringen av RP501, som vi starkt tror kan hjälpa till att ge terapeutisk lättnad till de som lider av torra ögon. Då vi redan har sett signifikant effekt av RP501 i bolagets fas II-prövning förutser vi en stor kommersiell potential av den här nya produkten” säger VD Martin Vidaeus. 

För ytterligare information
Martin Vidaeus – VD, Telefon: 070-232 29 29
E-post: martin.vidaeus@redwoodpharma.com

Denna information är sådan information som Redwood Pharma AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den XX februari 2022.

Om Redwood Pharma

Redwood Pharma utvecklar oftalmologiska produkter där det uppstår stora medicinska behov med hjälp av innovativa tekniker. För att ge kommersiella partners och deras kunder effektiva medicinska lösningar har företaget för närvarande produkter under utveckling för att behandla torra ögonsjukdomar i olika målpatienter. RP101-programmet riktar sig till måttlig till svår torr ögonsjukdom hos kvinnor efter klimakteriet genom att ge en lågdos östrogenbehandling längst fram i ögat. RP501-programmet syftar till att behandla mildare former av torra ögon i en bredare patientpopulation inklusive både män och kvinnor. För andra potentiella läkemedelssubstanser och terapeutiska områden kan företaget använda IntelliGel-läkemedelsleveransplattformen som förbättrar patientens bekvämlighet genom att kontrollera doseringen och eventuellt minska antalet behandlingar per dag och efterföljande biverkningar. Redwood Pharma utnyttjar sina styrkor i den tidiga kliniska utvecklingen och syftar till att generera intäkter genom bland annat licensavtal med företag som har kapacitet att tillverka och sälja medicinska produkter över hela världen.

Redwood Pharma AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Growth stock market (Ticker: REDW.ST, ISIN: SE0008294789).

För mer information besök: www.redwoodpharma.se

2022-03-28