Den 5 juli inleds handeln med teckningsoptioner i Redwood Pharma

Den 5 juli inleds handeln med teckningsoptioner (REDW TO1, ISIN SE0008294904) i Redwood Pharma på AktieTorget.

I maj 2016 genomförde Redwood Pharma AB (publ) en nyemission inför notering på AktieTorget. Emissionen tillförde SEK 15,8M före emissionskostnader och gav Redwood Pharma 620 nya ägare. Fem (5) tecknade, tilldelade och betalda aktier berättigade till fyra (4) vederlagsfria teckningsoptioner serie TO1. Teckning av aktier med stöd av teck­ningsoptioner TO1 kan ske under tiden 1 juni – 31 augusti 2017 till teckningskursen 10,35 kr.

För ytterligare information:
Martin Vidaeus – VD, Telefon: 070-232 29 29
E-post: martin.vidaeus@redwoodpharma.se

2016-07-01