NY-Teknologi


IntelliGel Hydrogel Plattformsteknologi

Många topikalt (lokalt) administrerade ögon läkemedel har nackdelen att patienten måste ta flera läkemedelsdoser varje dag. Det ökar risken för felmedicinering som kan äventyra patientens hälsa och säkerhet. Ett system med en långsam frisättning som håller kvar läkemedlet på ögat över en längre tid och därigenom minskar antalet dagliga doser förväntas lösa problemet. Redwood Pharma kan erbjuda denna lösning genom en in-licensierad slow-release plattform, IntelliGel från Broda Technologies. Det är ett system med långsam frisättning av den aktiva substansen för ögon applikationer. IntelliGel är en poloxamer thermogel som kan användas för att optimera frisättningen av den aktiva substansen till ögat för ett brett spektrum av ögon behandlingar.

Egenskaper

IntelliGel är ett patenterat supramolekylärt läkemedels leveranssystem som förutom att reglera frisättningen av den aktiva substansen även kan ha förmågan att lösa och stabilisera annars svårlösliga läkemedels substanser. Det är en luktfri, klar och transparent hydrogel, som bildar en osynlig hinna när det appliceras på en varm yta.

Tekniken är idealisk för utveckling av formuleringar som administreras till den främre delen av ögat. Systemet kan kontrollera frisättningen av den aktiva substansen och samtidigt öka biotillgängligheten genom att behålla medicinen på ögats ytskikt under en längre period. På detta sätt kan tekniken reducera antalet administrationer per dag och följaktligen minimera läkemedelsdosen och därigenom potentiellt undvika eller minimera oönskade bieffekter.

Kunskapen om supra kemi belönades 1987 med Nobelpriset i kemi som tilldelades Donald J. Cram, Jean-Marie Lehn, och Charles J. Pedersen för sitt arbete inom detta område.

Hydrogel fördröjer läkemedelsfrisättning

I ett jämförande experiment visas in-vitro frisättningen av en små-molekyl som formuleras i IntelliGel respektive i en PBS-lösning (saltlösning). Nedanstående diagram visar att hydrogelen kan sänka diffusionshastigheten under mer än 12 timmar. Det möjliggör utveckling av nya behandlingsmetoder för befintliga eller nya molekyler som kan dra nytta av förlängd frisättning.

Sustained-release