Redwood Pharma och SP Process Development inleder samarbete

Redwood Pharma AB (publ) inleder ett samarbete med SP Process Development för att förstärka och intensifiera sin utveckling av RP101, företagets terapi mot kroniskt torra ögon. Med sin kunskap främst inom analys och farmaceutisk utveckling kommer SP Process Development att bli en stark utvecklingspartner till Redwood Pharma. Tillsammans kommer man främst att arbeta med optimering och omformulering av en produkt med en aktiv substans som demonstrerat effekt och säkerhet i tidigare kliniska fas II försök.

SP Process Development (SPPD) är ett forskningsinstitut som bedriver processkemisk och farmaceutisk forskning och utveckling. Som partner till akademiska och industriella aktörer leder organisationen projekt från idé till verifiering för kommersiell tillämpning. Verksamheten sträcker sig från forskning, utveckling och koncepttestning till småskalig tillverkning. SPPD är ett helägt dotterbolag till SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

”SPPD representerar en imponerande och stor grupp forskare med sina rötter ifrån AstraZeneca i Södertälje. Gruppen kommer att bistå Redwood Pharma med spetskompetens inom utveckling av farmaceutiska beredningar. På det sättet blir gruppen en förlängd arm av vår utvecklingsorganisation och kan tillföra kunskap och teknisk kapacitet. Initialt kan SPPD hjälpa oss genom att optimera RP101 med vår aktiva substans i kombination med IntelliGel®. Samarbetet kommer bland annat innebära att SPPD tar fram ett optimerat preparat och produktionsprocess inför planerade kliniska försök”, säger VD Martin Vidaeus.

Magnus Larsson, VD SPPD bekräftar, ”Vi vill gärna hjälpa nya företag som Redwood Pharma utveckla innovativa läkemedel där vi kan bidra med kunskap inom kemi, formulering samt processutveckling. Våra specialister kan förstärka organisationer som Redwood Pharma som väljer att arbeta nära forskare med erfarenhet och kunskap inom läkemedelsproduktion.”

För ytterligare information:

Martin Vidaeus – VD Redwood Pharma AB, Telefon: 070-232 29 29
E-post: martin.vidaeus@redwoodpharma.se

Magnus Larsson – VD SP Process Development, Telefon: 010 516 6514
E-post: Magnus.Larsson@sp.se

2016-06-27