Redwood Pharma deltar vid French-Swedish Life Science Day 2016

Den 20 oktober kommer Redwood Pharma AB (publ) att delta och presentera bolaget på den svenska ambassaden i Paris vid French- Swedish Life Science Day 2016, som organiseras av Business Sweden, den svenska ambassaden och strategiska partners.

Konferensen kommer att samla unga och innovativa medicinteknik- och bioteknikföretag från Sverige och Frankrike. Europeiska life science investerare samt chefer från läkemedelsföretag kommer också att delta. Med partnering- och investeringsfokus är målet med konferensen att skapa en arena för deltagarna att knyta nya kontakter och för att identifiera affärsmöjligheter.

”Frankrike är ett av Europas största länder inom Life Science branschen – med en gedigen blandning av små lokala och multinationella läkemedelsföretag. Genom deltagandet utökar vi vårt internationella nätverk och får kontakt med företag som aktivt söker samarbeten samt med riskkapital och andra investerare som är intresserade av att bygga nya företag. Partnerskap är avgörande för vår framtida framgång”, säger VD Martin Vidaeus.

 

För ytterligare information:
Martin Vidaeus – VD, Telefon: 070-232 29 29
E-post: martin.vidaeus@redwoodpharma.se

Om Redwood Pharma AB (publ.)
Redwood Pharma AB utvecklar ögonläkemedel inom områden med stora medicinska behov. Företagets första projekt är utveckling av en läkemedelskandidat RP101 med en känd aktiv substans mot kroniskt torra ögon hos kvinnor efter klimakteriet som har måttliga till svåra besvär. Med hjälp av drug delivery plattformen IntelliGel® kan frisättningen av aktiva substanser kontrolleras. Genom IntelliGel® kan Redwood Pharma även förbättra doseringen av andra etablerade läkemedel. Redwood Pharmas styrka ligger i formulering och tidig klinisk utveckling. Intäkter ska genereras genom licensavtal med läkemedelsbolag som har resurser att tillverka och sälja produkten på världsmarknaden.

Redwood Pharma AB (publ) är noterat på AktieTorget (Kortnamn: REDW, ISIN-kod: SE008294789).
För mer information besök: www.redwoodpharma.se

2016-08-11