Redwood Pharma släpper analys gjord av Jarl Securities AB

Som ett led i Redwood Pharmas strävan att stärka bolagets Investor Relations och att få bolaget analyserat har Redwood Pharma ett samarbete med Aktiespararna och deras tjänst ”Analysguiden”. Analysen utförs av Jarl Securities AB på uppdrag av Aktiespararna och är den första i en serie av fyra planerade analyser.

Välkommen att ta del av analysen: https://www.aktiespararna.se/analysguiden/nyheter/med-blicken-mot-fas-ii

 

För ytterligare information:
Martin Vidaeus – VD, Telefon: 070-232 29 29
E-post: martin.vidaeus@redwoodpharma.com

Om Redwood Pharma
Redwood Pharma AB utvecklar ögonläkemedel inom områden med stora medicinska behov. Företagets första projekt är utveckling av en läkemedelskandidat RP101 med en känd aktiv substans mot kroniskt torra ögon hos kvinnor efter klimakteriet som har måttliga till svåra besvär. Med hjälp av drug delivery-plattformen IntelliGel® kan frisättningen av aktiva substanser kontrolleras. Genom IntelliGel kan Redwood Pharma även förbättra doseringen av andra etablerade läkemedel. Redwood Pharmas styrka ligger i formulering och tidig klinisk utveckling. Intäkter ska genereras genom licensavtal med läkemedelsbolag som har resurser att tillverka och sälja produkten på världsmarknaden.

Redwood Pharma AB (publ) är noterat på AktieTorget (Kortnamn: REDW, ISIN-kod: SE008294789).

För mer information besök: www.redwoodpharma.se

 

2018-04-05