Redwood Pharma presenterar RP101 under NLSDays i Stockholm, 10-12 september, 2018

Redwood Pharma presenterar vid Nordic Life Science Days i Stockholm, 10-12 september. Bolaget kommer också att träffa och fortsätta diskussioner med potentiella läkemedelspartners angående samarbete och licensering av RP101, Redwood Pharmas läkemedelskandidat mot kronisk torra ögon hos kvinnor efter klimakteriet och drug delivery-plattformen IntelliGel®.

RP101 är Redwood Pharmas huvudprojekt i vilket vi utvecklar en ny behandling av kroniskt torra ögon hos kvinnor efter klimakteriet. Den aktiva substansen i RP101 är en kroppsegen molekyl som visat sig vara både effektiv och säker, enligt två kliniska Fas II-prövningar genomförda i USA. Den aktiva substansen kommer nu för första gången användas i IntelliGel i syfte att kontrollera frisättningen, minimera doseringstillfällen samt säkerställa användningen. Redwood Pharma kommer att initiera en klinisk Fas II-prövning även i Europa.

Marknaden, liksom behovet, för produkter för behandling av torra ögon är stor – den beräknas växa till 2,7 miljarder USD 2022. RP101 blir den första behandlingen av torra ögon som både drar nytta av ett kroppseget ämne och som riktar sig mot kvinnor efter klimakteriet. Gällande utvecklingsdata visar att RP101 kommer snabbare till marknaden, har mindre kapitalbehov samt lägre utvecklingsrisker jämfört med andra liknande projekt som baseras på okända substanser.

IntelliGel är Redwood Pharmas unika teknologi för utveckling av läkemedel som levereras till framsidan av ögat. Den är möjlig genom en ny hydrogel baserad på poloxamerer och vatten. IntelliGel används som en ögondroppe vilken i sin tur omvandlas till en gel vid kontakt med ögat. Denna transparenta, smörjande och reversibla thermogel ger bättre compliance med färre doseringstillfällen då gelen håller den aktiva substansen kvar längre på framsidan av ögat. Gelen minskar både behovet av aktiva substanser och antal doser samt minimerar eventuella biverkningar som är relaterade till substanserna. IntelliGel används idag i dermatologiska produkter sålda i USA och Kina.

IntelliGel kan användas för såväl receptbelagda läkemedel som receptfria produkter.

 

För att boka ett möte, besök gärna NLSDays internetplattform eller kontakta:

Martin Vidaeus – VD, Telefon: 070-232 29 29
E-post: martin.vidaeus@redwoodpharma.com

 

Om Redwood Pharma
Redwood Pharma AB utvecklar ögonläkemedel inom områden med stora medicinska behov. Företagets första projekt är utveckling av en läkemedelskandidat RP101 med en känd aktiv substans mot kroniskt torra ögon hos kvinnor efter klimakteriet som har måttliga till svåra besvär. Med hjälp av drug delivery-plattformen IntelliGel® kan frisättningen av aktiva substanser kontrolleras. Genom IntelliGel kan Redwood Pharma även förbättra doseringen av andra etablerade läkemedel. Redwood Pharmas styrka ligger i formulering och tidig klinisk utveckling. Intäkter ska genereras genom licensavtal med läkemedelsbolag som har resurser att tillverka och sälja produkten på världsmarknaden.

 

Redwood Pharma AB (publ) är noterat på AktieTorget (Kortnamn: REDW, ISIN-kod: SE008294789).

För mer information besök: www.redwoodpharma.se

2018-05-30