Redwood Pharma presenterar vid Nordic Life Science Days I Stockholm den 11 september 2018

Tisdagen den 11 september deltar Redwood Pharma i konferensen Nordic Life Science (NLS) Days på Stockholm Waterfront, kl 10.24, Room 24-25.

VD Martin Vidaeus av Redwood Pharma kommer att presentera företaget samt projektet RP101. Bolaget skall också delta i partnering evenemanget för att träffa potentiella utvecklings- och kommersiella läkemedelsföretag.

Se följande länk för att registrera: www.nlsdays.com

 

Om RP101 och IntelliGel

RP101 är Redwood Pharmas huvudprojekt i vilket vi utvecklar en ny behandling av kroniskt torra ögon hos kvinnor efter klimakteriet. Den aktiva substansen i RP101 är en kroppsegen molekyl som visat sig vara både effektiv och säker, enligt två kliniska Fas II-prövningar genomförda i USA. Den aktiva substansen kommer nu för första gången användas i IntelliGel i syfte att kontrollera frisättningen, minimera doseringstillfällen samt säkerställa användningen. Redwood Pharma kommer att initiera en klinisk Fas II-prövning även i Europa.

Marknaden, liksom behovet, för produkter för behandling av torra ögon är stor – den beräknas växa till 2,7 miljarder USD 2022. RP101 blir den första behandlingen av torra ögon som både drar nytta av ett kroppseget ämne och som riktar sig mot kvinnor efter klimakteriet. Gällande utvecklingsdata visar att RP101 kommer snabbare till marknaden, har mindre kapitalbehov samt lägre utvecklingsrisker jämfört med andra liknande projekt som baseras på okända substanser.

IntelliGel är Redwood Pharmas unika teknologi för utveckling av läkemedel som levereras till framsidan av ögat. Den är möjlig genom en ny hydrogel baserad på poloxamerer och vatten. IntelliGel används som en ögondroppe vilken i sin tur omvandlas till en gel vid kontakt med ögat. Denna transparenta, smörjande och reversibla thermogel ger bättre compliance med färre doseringstillfällen då gelen håller den aktiva substansen kvar längre på framsidan av ögat. Gelen minskar både behovet av aktiva substanser och antal doser samt minimerar eventuella biverkningar som är relaterade till substanserna. IntelliGel används idag i dermatologiska produkter sålda i USA och Kina. IntelliGel kan användas för såväl receptbelagda läkemedel som receptfria produkter.

 

För ytterligare information:

Martin Vidaeus – VD, Telefon: 070-232 29 29

E-post: martin.vidaeus@redwoodpharma.com

 

Om Redwood Pharma

Redwood Pharma AB utvecklar ögonläkemedel inom områden med stora medicinska behov. Företagets första projekt är utveckling av en läkemedelskandidat RP101 med en känd aktiv substans mot kroniskt torra ögon hos kvinnor efter klimakteriet som har måttliga till svåra besvär. Med hjälp av drug delivery-plattformen IntelliGel® kan frisättningen av aktiva substanser kontrolleras. Genom IntelliGel kan Redwood Pharma även förbättra doseringen av andra etablerade läkemedel. Redwood Pharmas styrka ligger i formulering och tidig klinisk utveckling. Intäkter ska genereras genom licensavtal med läkemedelsbolag som har resurser att tillverka och sälja produkten på världsmarknaden.

Redwood Pharma AB (publ) är noterat på Spotlight Stock Market (Kortnamn: REDW, ISIN-kod: SE008294789).

För mer information besök: www.redwoodpharma.se

 

 

 

2018-09-10