Redwood Pharma presenterar på BIO-Europe Spring

Redwood Pharma kommer den 24 mars i Paris, Frankrike, att presentera på BIO-Europe Spring, en av Europas största partnerskapskonferenser inom life science, och där uppdatera om verksamheten samt diskutera potentiellt partnerskap och andra affärssamarbeten för RP101, företagets ledande produkt under utveckling.

Redwood Pharma genomför för närvarande en klinisk fas II-prövning av RP101 i Europa och har sedan tidigare kommunicerat en avsikt att offentliggöra topline-resultat senast i slutet av mars.

Presentationen kommer att göras av VD Martin Vidaeus och professor Gerhard Garhöfer från det Medicinska Universitetet i Wien. Professor Garhöfer, en ledande expert inom oftalmologi i Europa med lång erfarenhet av att behandla patienter med torra ögon, är också huvudprövare i Redwood Pharmas kliniska fas II-prövning.

Presentationen kommer att ske på konferenscentret Porte de Versailles Hall 7, Level 7.3, rum E04 tisdagen den 24 mars kl 11:00 CET. Under konferensen kommer Redwood Pharma att träffa med intresserade parter på plats i närheten av konferenscentret och planerar också möten i konferenspartnersystemet. För att boka ett möte, vänligen gör det via BIO-Europe Springs online-partnerskapsplattform på: partneringone.knect365.com, eller kontakta:

Martin Vidaeus, VD Redwood Pharma AB (publ.)

Tel: +46 (0) 70 232 29 29

E-post: martin.vidaeus@redwoodpharma.com

 

Om RP101

RP101 är en ny, aktuell behandling för kvinnor efter klimakteriet som lider av kronisk, måttlig till svår torr ögonsjukdom (DED). Denna fas II-produktkandidat består av en lågdos östrogenanalog formulerad i IntelliGel, en egenutvecklad plattform med kontrollerad frisättning, och kommer att vara den första hormonbehandlingen för DED riktad mot de specifika underliggande biologiska mekanismerna i kritiska vävnader i och runt ögat. Redwood Pharma initierade en randomiserad, placebokontrollerad multicenter fas II-prövning där den första patienten doserades i februari 2019, där den sista patienten behandlades i november 2019 och där toppresultaten förväntas under Q1 2020. Höjdpunkter inkluderar:

  • Stort medicinskt behov (US$3 miljarder global DED-marknad) och väldefinierad adresserbar marknad – 7% av alla kvinnor efter klimakteriet lider av måttlig till svår DED, 10 miljoner bara i USA och Europa
  • Östrogen – en säker och effektiv aktiv substans som finns i över 500 produkter som säljs globalt. RP101 kommer att leverera en topikal, låg dos till ögat
  • Unik IntelliGel drug-delivery plattform väl lämpad för oftalmisk användning – ökar biotillgängligheten, minskar antalet doser
  • Stark säkerhetsprofil och effektdata, inklusive positiva data från två tidigare fas II-studier i USA av 138 patienter som visade god säkerhetsprofil och förbättring av både tecken och symtom hos kvinnor efter klimakteriet med måttlig till svår DED
  • Fas II-data under första kvartalet 2020, med GMP-produktion etablerad och tydlig väg till kommersialisering
  • Stark IP och marknadsexklusivitet

 

Om Redwood Pharma

Redwood Pharma AB utvecklar ögonläkemedel inom områden med stora medicinska behov. Företagets första projekt är utveckling av en läkemedelskandidat RP101 med en känd aktiv substans mot kroniskt torra ögon hos kvinnor efter klimakteriet som har måttliga till svåra besvär. Med hjälp av drug delivery-plattformen IntelliGel kan frisättningen av aktiva substanser kontrolleras. Genom IntelliGel kan Redwood Pharma även förbättra doseringen av andra etablerade läkemedel. Redwood Pharmas styrka ligger i formulering och tidig klinisk utveckling. Intäkter ska genereras genom licensavtal med läkemedelsbolag som har resurser att tillverka och sälja produkten på världsmarknaden.

Redwood Pharma AB (publ) är noterat på Spotlight Stock Market (Kortnamn: REDW, ISIN-kod: SE008294789).

För mer information besök: www.redwoodpharma.se

2020-02-28