Videointervju med VD Martin Vidaeus – Positiv status från Redwood Pharma

Efter att ha publicerat topline-resultat ger VD Martin Vidaeus en uppdatering avseende RP101 fas II-resultat, aktuella affärsutvecklingsaktiviteter och den senaste tidens finansiering för att ge tid och flexibilitet för att säkerställa den optimala affären för Redwood Pharmas aktieägare.

Se följande länk för att se videointervjun: https://youtu.be/rQGVyxgIu9s
 

För ytterligare information
Martin Vidaeus – VD, Telefon: 070-232 29 29
E-post: martin.vidaeus@redwoodpharma.com

Om Redwood Pharma AB
Redwood Pharma AB utvecklar ögonläkemedel inom områden med stora medicinska behov. Företagets första projekt är utveckling av en läkemedelskandidat RP101 med en känd aktiv substans mot kroniskt torra ögon hos kvinnor efter klimakteriet som har måttliga till svåra besvär. Med hjälp av drug delivery plattformen IntelliGel kan frisättningen av aktiva substanser kontrolleras. Genom IntelliGel kan Redwood Pharma även förbättra doseringen av andra etablerade läkemedel. Redwood Pharmas styrka ligger i formulering och tidig klinisk utveckling. Intäkter ska genereras genom licensavtal med läkemedelsbolag som har resurser att tillverka och sälja produkten på världsmarknaden.

Redwood Pharma AB (publ.) är noterat på Spotlight Stock Market (Kortnamn: REDW, ISIN-kod: SE008294789).

För mer information besök: www.redwoodpharma.se

2020-06-22