Redwood Pharma presenterar på Aktiespararnas Stora Aktiedagen Digitalt i Stockholm den 30 november 2020

Den 30 november kommer Martin Vidaeus, VD Redwood Pharma, att presentera på Aktiespararnas Stora Aktiedagen Digitalt (www.aktiespararna.se/aktiviteter/evenemang) i Stockholm. Presentationen kommer att vara på engelska. Programmet och registrering finns på evenemangets webbplats, där en länk till direktsändningen av presentationen också kommer att finnas tillgänglig den 30 november.

Företaget presenterar:

  • En uppdatering av företagets verksamhet och milstolpar
  • En uppdatering av RP101 och dess utveckling
  • En introduktion till det nya utvecklingsprogrammet för behandling av mild ögontorrhet, RP501
  • Planer för de kommande 12 månaderna

För mer information:

Martin Vidaeus, VD Redwood Pharma AB (publ.)

Tel: +46 (0) 70232 29 29

E-post: martin.vidaeus@redwoodpharma.com

Om Redwood Pharma

Redwood Pharma utvecklar oftalmiska produkter där det uppstår stora medicinska behov med hjälp av innovativa tekniker. För att ge kommersiella partners och deras kunder effektiva medicinska lösningar har företaget för närvarande produkter under utveckling för att behandla torra ögonsjukdomar i olika målpatienter. RP101-programmet riktar sig till måttlig till svår torr ögonsjukdom hos kvinnor efter klimakteriet genom att ge en lågdos östrogenbehandling längst fram i ögat. RP501-programmet syftar till att behandla mildare former av torra ögon i en bredare patientpopulation inklusive både män och kvinnor. För andra potentiella läkemedelssubstanser och terapeutiska områden kan företaget använda IntelliGel-läkemedelsleveransplattformen som förbättrar patientens bekvämlighet genom att kontrollera doseringen och eventuellt minska antalet instillationer per dag och efterföljande biverkningar. Redwood Pharma utnyttjar sina styrkor i den tidiga kliniska utvecklingen och syftar till att generera intäkter genom bland annat licensavtal med företag som har kapacitet att tillverka och sälja medicinska produkter över hela världen.

Redwood Pharma AB (publ) är noterat på Spotlight Stock Market (Ticker: REDW.ST, ISIN: SE008294789).

2020-10-12