Fas II-resultat publicerade i medicinsk tidskrift och Redwood Pharma deltar med poster på medicinskt möte

Resultaten från Redwood Pharmas fas II-studie av RP101 har nu publicerats i den medicinska tidskriften Advances in Therapy och kommer också att presenteras som en vetenskaplig poster-presentation vid det kommande årsmötet för Association for Research in Vision and Ophthalmology (ARVO).

Redwood Pharma slutförde under 2020 en klinisk fas II-prövning i Europa av RP101, företagets läkemedelskandidat för behandling av kronisk torra ögon hos kvinnor efter klimakteriet. Resultaten har nu publicerats i Advances in Therapy, en internationell vetenskaplig tidskrift inom klinisk medicin. Se länk:

(https://link.springer.com/article/10.1007/s12325-021-01680-3)

Resultaten från Redwood Pharmas Fas II-prövning avseende RP 101 kommer också att redovisas i en poster-presentation på det kommande virtuella årsmötet för den USA-baserade forskningsorganisationen Association for Research in Vision and Ophthalmology (www.arvo.org) den 1-7 maj. ARVO är en av världens största och mest respekterade forskningsorganisationer inom området för syn och ögon och har nästan 11 000 forskare globalt. 

För ytterligare information:

Martin Vidaeus – VD, Telefon: 070-232 29 29 

E-post: martin.vidaeus@redwoodpharma.com

Om Redwood Pharma

Redwood Pharma utvecklar oftalmologiska produkter där det uppstår stora medicinska behov med hjälp av innovativa tekniker. För att ge kommersiella partners och deras kunder effektiva medicinska lösningar har företaget för närvarande produkter under utveckling för att behandla torra ögonsjukdomar i olika målpatienter. RP101-programmet riktar sig till måttlig till svår torr ögonsjukdom hos kvinnor efter klimakteriet genom att ge en lågdos östrogenbehandling längst fram i ögat. RP501-programmet syftar till att behandla mildare former av torra ögon i en bredare patientpopulation inklusive både män och kvinnor. För andra potentiella läkemedelssubstanser och terapeutiska områden kan företaget använda IntelliGel-läkemedelsleveransplattformen som förbättrar patientens bekvämlighet genom att kontrollera doseringen och eventuellt minska antalet behandlingar per dag och efterföljande biverkningar. Redwood Pharma utnyttjar sina styrkor i den tidiga kliniska utvecklingen och syftar till att generera intäkter genom bland annat licensavtal med företag som har kapacitet att tillverka och sälja medicinska produkter över hela världen.

Redwood Pharma AB (publ) är noterat på Spotlight Stock Market (Ticker: REDW.ST, ISIN: SE0008294789).

För mer information besök: www.redwoodpharma.se

2021-03-22