Redwood Pharma erhåller godkännande från etikkommitté i Österrike inför starten av klinisk prövning av RP501

Redwood Pharma har erhållit godkännande från den österrikiska etikkommittén att starta en klinisk prövning av RP501. Ansökan utgör det första av två nödvändiga godkännanden för starten av den kliniska prövningen. Bolaget kommer nu att skicka in ansökan om en klinisk prövning för nationellt godkännande till det österrikiska läkemedelsverket (BASG). Detta inleder Redwood Pharmas process mot ett CE-godkännande i utvecklingen av RP501, bolagets nya förstahandsbehandling för lättnad vid torra ögon (dry eye disease; DED). Ett CE-godkännande kommer att möjliggöra framtida försäljning av RP 501 som en egenvårdsprodukt inom EU.

VD Martin Vidaeus säger: “Förstahandsbehandlingar för DED representerar en stor och växande marknad globalt. Tårersättningsmedel genererar årligen över två miljarder dollar i omsättning. RP501, en lösning baserad på termogel, är nästa generations förstahandsbehandling som kan minska antalet behandlingar per dag och på så sätt ge ökad bekvämlighet för de som söker lättnad för sina symtom. Vi tar nu nästa steg i utvecklingen mot ett CE-godkännande genom vår planerade kliniska studie under ledning av Professor Gerhard Garhöfer. Studien avser att generera meningsfulla data för regulatoriska ansökningar för att i första hand bedöma säkerhet och effekt av RP501 (IntelliGel) i män och kvinnor med och utan kontaktlinser. Totalt kommer 60 patienter att inkluderas i studien. Efter att vi nu fått etikgodkännande kan vi inom kort lämna in vår ansökan om klinisk prövning till det österrikiska läkemedelsverket (BASG). Så snart formellt godkännande har erhållits kommer Redwood Pharma och dess partner, Wiens Medicinska Universitet, börja inkludera patienter i studien.”

För ytterligare information
Martin Vidaeus – VD, Telefon: 070-232 29 29
E-post: martin.vidaeus@redwoodpharma.com

Om Redwood Pharma

Redwood Pharma utvecklar oftalmologiska produkter där det uppstår stora medicinska behov med hjälp av innovativa tekniker. För att ge kommersiella partners och deras kunder effektiva medicinska lösningar har företaget för närvarande produkter under utveckling för att behandla torra ögonsjukdomar i olika målpatienter. RP101-programmet riktar sig till måttlig till svår torr ögonsjukdom hos kvinnor efter klimakteriet genom att ge en lågdos östrogenbehandling längst fram i ögat. RP501-programmet syftar till att behandla mildare former av torra ögon i en bredare patientpopulation inklusive både män och kvinnor. För andra potentiella läkemedelssubstanser och terapeutiska områden kan företaget använda IntelliGel-läkemedelsleveransplattformen som förbättrar patientens bekvämlighet genom att kontrollera doseringen och eventuellt minska antalet behandlingar per dag och efterföljande biverkningar. Redwood Pharma utnyttjar sina styrkor i den tidiga kliniska utvecklingen och syftar till att generera intäkter genom bland annat licensavtal med företag som har kapacitet att tillverka och sälja medicinska produkter över hela världen.

Redwood Pharma AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Growth stock market (Ticker: REDW.ST, ISIN: SE0008294789).

För mer information besök: www.redwoodpharma.se

2022-02-07