Redwood Pharma tar viktiga steg inför kommersiell tillverkning av sin produkt mot ögontorrhet

Stockholm, 24 januari 2023. Redwood Pharma AB (publ) meddelar att bolaget har genomfört ytterligare förberedelser inför uppskalningen av produktionen av bolagets medicintekniska produkt RP501, vilken utvecklas som behandling av torra ögon. Som en del av förberedelserna har Redwood Pharma investerat i utrustning hos bolagets tillverkningspartner.  

Redwood Pharma har under 2022 arbetat med att optimera processen och ta fram en teknisk produktionsbatch av RP501. När den nya utrustningen installerats hos kontraktstillverkaren kan bolaget gå vidare med att anpassa produktionsprocessen enligt den internationella kvalitetsstandarden GMP (Good Manufacturing Practices) och skala upp tillverkningen för att kunna bygga upp lager av produkten inför kommande kommersialisering. Parallellt fortsätter Redwood Pharma att förbereda den regulatoriska dokumentationen som krävs för att ansöka om CE-märkning vilket är nödvändigt för att lansera produkten i Europa. 

”I slutet av 2022 genomförde vi en testbatch med den optimerade processen för uppskalad produktion av RP501. Nu tar vi ytterligare ett viktigt steg inför den kommersiella tillverkningen av vår produkt genom att säkerställa att all produktionsutrustning finns på plats”, kommenterar Martin Vidaeus, vd för Redwood Pharma.   

RP501 utvecklas för att bli ett effektivt receptfritt tårersättningsmedel för tillfällig lindring vid ögontorrhet, en sjukdom som drabbar fler än 300 miljoner människor runt om i världen. RP501 bygger på IntelliGel – en patentskyddad och unik formulering som har vattendroppens konsistens när den droppas i ögat, där den omedelbart omvandlas till en viskös, skyddande och smörjande hinna som stannar kvar under lång tid.

Bolaget driver för närvarande en klinisk prövning av RP501 och resultaten förväntas bli tillgängliga under första halvåret 2023. 

För ytterligare information

Martin Vidaeus – vd, telefon: 070-232 29 29

E-post: martin.vidaeus@redwoodpharma.com

Om Redwood Pharma

Redwood Pharma AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: REDW) utvecklar nästa generations behandlingar mot ögontorrhet. Fler än 300 miljoner människor lider av torra ögon och dagens standardbehandling ger endast tillfällig lindring och kan behöva appliceras upp till tio gånger om dagen. Redwood Pharmas projekt bygger på IntelliGel – en patentskyddad och unik formulering av polymerer och vatten som har vattendroppens konsistens när den droppas i ögat, där den omedelbart bildar en viskös, skyddande och smörjande hinna som stannar kvar under en längre tid. Bolaget driver för närvarande två utvecklingsprojekt: RP501 som en lättillgänglig medicinteknisk produkt för behandling av lindrig ögontorrhet, samt läkemedelskandidaten RP101 som innehåller östrogen för behandling av kvinnor som drabbas av torra ögon efter klimakteriet. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB, Box 7405, SE-103 91 Stockholm (+46 8 463 80 00, certifiedadviser@penser.se). För mer information, besök www.redwoodpharma.se

2023-01-24