Redwood Pharmas innovativa behandling av ögontorrhet presenteras på ARVO i Seattle 

Stockholm, 28 februari 2024. Redwood Pharma AB (publ) meddelar idag att en poster som sammanfattar bolagets kliniska studie med den innovativa behandlingen av ögontorrhet, RP501, har accepterats till den årliga konferensen Association for Research in Vision and Ophthalmology, ARVO, i Seattle, USA, den 5–9 maj 2024. 

Redwood Pharma kommer att delta i en av världens största konferenser inom oftalmologiområdet, The Association for Research in Vision and Ophthalmology, ARVO, som äger rum i Seattle, USA, den 5–9 maj. Konferensen samlar omkring 10 000 forskare och kliniskt verksamma läkare inom oftalmologiområdet från hela världen, samt representanter för globala och regionala läkemedels- och medtech-företag.  

”Vi är glada över att få möjligheten att presentera våra kliniska resultat om RP501 på världens största forum där forskare och industri möts för att diskutera innovationer inom ögonvård, det ger oss dessutom en utmärkt möjlighet till partnerdiskussioner”, säger Martin Vidaeus, vd på Redwood Pharma. 

Assoc. Prof. Gerhard Garhöfer vid Medizinische Universität Wien, Österrike, som varit kliniskt ansvarig för studien och är författare till publikationen kommer att presentera en poster med titeln: ”Assessment of safety, tolerability and efficacy of RP501 eye drops in patients with dry eye disease and subjects wearing contact lenses with lens discomfort”. Postern summerar den genomförda kliniska studien med bolagets medicintekniska produkt RP501. 

RP501 utvecklas för att bli ett effektivt och användarvänligt receptfritt tårersättningsmedel för tillfällig lindring vid ögontorrhet, en sjukdom som drabbar fler än 300 miljoner människor runt om i världen. De kliniska resultaten från RP501-studien, visade signifikant terapeutisk effekt och användarvänlighet – två egenskaper som enligt genomförda marknadsundersökningar anses vara de viktigaste parametrarna för en produkt mot ögontorrhet.

”Signifikant effekt, säkerhets- och tolerabilitetsresultat tillsammans med faktumet att en klar majoritet av patienterna i den kliniska studien reagerade positivt på produkten stärker potentialen för framgångsrik utveckling och kommersialisering av nya produkter baserade på IntelliGel-plattformen. Utöver RP501 finns stora möjligheter att utveckla nya IntelliGel-baserade produkter”, säger Gerhard Garhöfer. 

Utöver RP501 utvecklar Redwood Pharma även RP101, en ny potentiell behandling för kvinnor efter klimakteriet som lider av måttlig till svår ögontorrhet och kombineras med östrogen. Både RP501 och RP101 bygger på IntelliGel – en patentskyddad och unik formulering som har vattendroppens konsistens när den droppas i ögat men som omedelbart omvandlas till en viskös, skyddande och smörjande hinna som stannar kvar i ögat under lång tid. 

För ytterligare information
Martin Vidaeus – vd, telefon: 070-232 29 29
E-post: martin.vidaeus@redwoodpharma.com

Om Redwood Pharma

Redwood Pharma AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: REDW) utvecklar nästa generations behandlingar mot ögontorrhet. Fler än 300 miljoner människor lider av torra ögon och dagens standardbehandling ger endast tillfällig lindring och kan behöva appliceras upp till tio gånger om dagen. Redwood Pharmas projekt bygger på IntelliGel – en patentskyddad och unik formulering av polymerer och vatten som har vattendroppens konsistens när den droppas i ögat, där den omedelbart bildar en viskös, skyddande och smörjande hinna som stannar kvar under en längre tid. Bolaget driver för närvarande två utvecklingsprojekt: RP501 som en lättillgänglig medicinteknisk produkt för behandling av lindrig ögontorrhet, samt läkemedelskandidaten RP101 som innehåller östrogen för behandling av kvinnor som drabbas av torra ögon efter klimakteriet. Bolagets Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ). För mer information, besök www.redwoodpharma.se

2024-02-28