Redwood Pharmas styrelse tecknar units i den pågående nyemissionen

Stockholm, 6 maj 2024. Redwood Pharma AB (publ) meddelar idag att samtliga bolagets styrelseledamöter har åtagit sig att teckna units i den pågående företrädesemissionen till ett totalt belopp om 290 000 kronor. Dessa åtaganden återspeglar styrelsens starka förtroende för företagets strategiska riktning och framtida tillväxtutsikter. Teckningsperioden i nyemissionen inleddes den 30 april och pågår till och med den 14 maj.

Med en planerad CE-märkning av RP501 – en användarvänlig medicinteknisk produkt för behandling av lindrig ögontorrhet – under första kvartalet 2025 och ett godkännande i slutet av samma år förväntas bolaget uppnå ett positivt kassaflöde redan under 2027.

Martin Vidaeus, vd och styrelseledamot har åtagit sig att utnyttja samtliga sina teckningsrätter och därmed teckna units till ett totalt belopp om 170 000 kronor. Ulf Björklund, styrelseordförande, kommer att utnyttja samtliga sina teckningsrätter och har dessutom åtagit sig att teckna units utan stöd av teckningsrätter, sammantaget till ett belopp om 40 000 kronor. Styrelseledamöterna Håkan Magnusson och Tom Rönnlund – som inte har något aktieinnehav i bolaget sedan tidigare – har förbundit sig att teckna units utan stöd av teckningsrätter till ett totalt belopp om 40 000 kronor vardera. 

”Redwood Pharma står på tröskeln till att förverkliga den betydande kommersiella potentialen i sina produkter och sin formuleringsteknologi inom området ögonsjukdomar. Vi förbereder nu inlämnandet av en ansökan om CE-märkning av RP501 – en helt ny typ av termogel för första linjens behandling av ögontorrhet. Styrelsemedlemmarnas teckningsåtaganden i den pågående nyemissionen skickar en tydlig signal till övriga aktieägare om den potential till värdeskapande som vi ser i bolaget”, säger Redwood Pharmas styrelseordförande, Ulf Björklund.  

Mer information om den pågående företrädesemissionen finns tillgänglig på bolagets webbplats, www.redwoodpharma.se

För ytterligare information
Martin Vidaeus – vd, telefon: 070-232 29 29
E-post: martin.vidaeus@redwoodpharma.com

Om Redwood Pharma

Redwood Pharma AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: REDW) utvecklar nästa generations behandlingar mot ögontorrhet. Fler än 300 miljoner människor lider av torra ögon och dagens standardbehandling ger endast tillfällig lindring och kan behöva appliceras upp till tio gånger om dagen. Redwood Pharmas projekt bygger på IntelliGel – en patentskyddad och unik formulering av polymerer och vatten som har vattendroppens konsistens när den droppas i ögat, där den omedelbart bildar en viskös, skyddande och smörjande hinna som stannar kvar under en längre tid. Bolaget driver för närvarande två utvecklingsprojekt: RP501 som en lättillgänglig medicinteknisk produkt för behandling av lindrig ögontorrhet, samt läkemedelskandidaten RP101 som innehåller östrogen för behandling av kvinnor som drabbas av torra ögon efter klimakteriet. Bolagets Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ). För mer information, besök www.redwoodpharma.se

2024-05-06