Redwood Pharmas styrelseledamot beskriver marknadsläget och den kommersiella potentialen för RP501 i videointervju

Stockholm, 6 maj 2024. Redwood Pharma AB (publ) har publicerat en intervju med styrelseledamoten Håkan Magnusson där han beskriver marknadsläget och den kommersiella potentialen för RP501 – bolagets innovativa behandling av ögontorrhet. Redwood Pharma beräknar att en lansering av RP501 i slutet av 2025 kan ge intäkter samma år och leda till ett positivt kassaflöde under första halvåret 2027. Planen är att lansera produkten i samarbete med kommersiella partners.

”Vi jobbar nu intensivt och för dialog med ett flertal partners och planen är att så fort vi har fått klartecken på inlämning av CE-märkning kommer vi att konkretisera dessa planer ännu mer”, säger Håkan Magnusson, styrelseledamot i Redwood Pharma, i intervjun. 

Håkan Magnusson valdes in i Redwood Pharmas styrelse sommaren 2023 och har en gedigen bakgrund från kommersialisering av bland annat läkemedel och medicintekniska produkter. Han har tidigare arbetat som vd på Nordic Service Partner Holding, samt som affärschef/sortimentschef på ICA/Apotek Hjärtat och Apotek Cura samt vd på ACO Hud AB/ Omega Pharma.  

Redwood Pharma arbetar för närvarande med att sammanställa dokumentation inför inlämnandet av en ansökan om CE-märkning. Förutsatt att en CE-märkning kan erhållas under Q1 2025 skulle en lansering på utvalda europeiska marknader kunna inledas före årsskiftet 2025/2026.

RP501 utvecklas för att bli ett effektivt och användarvänligt receptfritt tårersättningsmedel för tillfällig lindring vid ögontorrhet, en sjukdom som drabbar fler än 300 miljoner människor runt om i världen. Resultaten från en klinisk studie visar att RP501 är säker, ger en signifikant terapeutisk effekt redan vid en dosering med 1–2 droppar per dag och är bekväm att använda – egenskaper som konsumenter anser vara de viktigaste parametrarna för en produkt mot ögontorrhet.

Se hela videointervjun via länken nedan:
https://www.youtube.com/watch?v=au7LVwz1K7A

För ytterligare information
Martin Vidaeus – vd, telefon: 070-232 29 29
E-post: martin.vidaeus@redwoodpharma.com

Om Redwood Pharma

Redwood Pharma AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: REDW) utvecklar nästa generations behandlingar mot ögontorrhet. Fler än 300 miljoner människor lider av torra ögon och dagens standardbehandling ger endast tillfällig lindring och kan behöva appliceras upp till tio gånger om dagen. Redwood Pharmas projekt bygger på IntelliGel – en patentskyddad och unik formulering av polymerer och vatten som har vattendroppens konsistens när den droppas i ögat, där den omedelbart bildar en viskös, skyddande och smörjande hinna som stannar kvar under en längre tid. Bolaget driver för närvarande två utvecklingsprojekt: RP501 som en lättillgänglig medicinteknisk produkt för behandling av lindrig ögontorrhet, samt läkemedelskandidaten RP101 som innehåller östrogen för behandling av kvinnor som drabbas av torra ögon efter klimakteriet. Bolagets Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ). För mer information, besök www.redwoodpharma.se

2024-05-06